1 aed = 17.64 inr 1 eur = 77.16 inr 1 gbp = 87.17 inr 1 kwd = 213.39 inr 1 sar = 17.13 inr 1 usd = 64.31 inr

Sep / 2017
24
Sunday

സെപ്റ്റംബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

August 28, 2017 | 01:32 PM | Permalinkജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)

അഞ്ചാം തീയതി വരെ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ, ഇലെക്ട്രോണിക്‌സ് , മീഡിയ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ മോദിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊ മോഷന്, നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം നീങ്ങുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിലും നെറ്റ് വര്ക്കിംാഗ്, ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പരിപൂര്ണഞ സംത്രുപ്തിക്കായി അല്പം അധിക ശ്രമം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഒന്പളതാം തീയതി ബുധൻ
ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ര്, ശത്രുക്കൾ,വളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്എ ന്നാ ആറാം ഭാവതിലെക്ക് നീങ്ങും. ജോലിയിൽ അധികവും ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. ഇവ കൂടുതലും ആശയവിനിമയം, എഴുത്ത്, മീഡിയ , ഇലെക്ട്രോണിക്‌സ് , ടെക്‌നോളജി എന്നീ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവ ആകുകയും ചെയ്യാം. ഈ പ്രോജക്ക്ട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചീകളിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടാം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമവും പ്രതീക്ഷിക്കുക. അഞ്ചാം തീയതി ചൊവ്വയും ഇതേ ഭാവതിലെക്ക് എത്തുമ്പോൾ സഹ പ്രവര്ത്ത കരുമായുള്ള സംവാദം സന്കീര്ണ്മാക്കതിരിക്കാനുള്ള മുന്കരരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും,. വാഗ്വാദങ്ങൾ, അവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന , പുതിയ ഉത്തര വാദിതങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക . ഈ മാസം മുഴുവൻ ആറാം ഭാവം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെ നിര്ണാായകമാണ്.

ആറാം തീയതി രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്‌സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ഈ ഭാവം മാനസിക സമ്മര്ദ്ദ ങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.; ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം, മാനസിക ഭാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക , എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഈ അവസരം ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണ ആയിരിക്കും. പ്രാര്ത്ഥീന, ധ്യാനം, ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തീനങ്ങള്ക്ക് ഉള്ള താല്പര്യം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)

അഞ്ചാം തീയതി വരെ മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ മോദിൽ നില്ക്കു ന്നതാണ് . ശുക്രനും., ചൊവ്വയും ഇതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ നില്ക്കു ന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, ബന്ധു ജന സമാഗമം, പൂര്വിചക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച കൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. വീട്ടുകാരുമോത്തുള്ള യാത്രകൾ, വീട് മാറ്റം, വീട്‌മോടി പിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ ഊര്ജികതമായി നടക്കാനുള്ള പല അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഒന്പകതാം തീയതി ബുധൻ ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്, നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് എത്തുന്നതാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാം. കുട്ടികൾ , യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നിച്ചു പ്രവര്ത്തി ക്കാനുള്ള അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ, അവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപടികളിൽ അവരുടെ വേറിട്ട മനോഭാവം, നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രോമോട്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം,. സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയ വിനിമയം, കൂടുതൽ നെറ്റ വര്ക്കിം ഗ് അവസരങ്ങൾ , അവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൊണ്ട്രക്ക്ട്ടുകൾ , പുതിയ ഹോബികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനവധി അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഈ മാസം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകും. ചൊവ്വയും സൂര്യനും അധിക നാൾ ഈ ഭാവത്തിൽ നില്ക്കു ന്നതിനാൽ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തല പുകയ്‌ക്കേണ്ടി വരും എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മനസിലാക്കും. സിംഗിൾ വ്യക്തികൾ പുതിയ പ്രേമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും,. വിവാഹിതർ അവരുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായി കാണുക. കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയവും ഇത് തന്നെയാണ്.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണന ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ വിഷയങ്ങൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ അവസരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. പുതിയ ലോങ്ങ് ടേം പ്രോജക്ക്ട്ടുകള്ക്ക് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവര്തികാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം. ,പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, ചില സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. 

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)


അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ ധൈര്യ0, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്‌സ്, ടെക്‌നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്‌സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകും. അത് വരെ എഴുത്ത്, എഡിറ്റിങ് , ആദ്യ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്നിവയിൽ അധിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും ചെറു യാത്രകൾ, ജോലി സംബന്ധമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, സഹോദരങ്ങലോടുള്ള സംവാദം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. ഒന്പ്താം തീയതി ബുധൻ മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവതിലെക്ക് നീങ്ങും. . റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, ബന്ധു ജന സമാഗമം, പൂര്വി്ക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച കൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. വീട്ടുകാരുമോത്തുള്ള യാത്രകൾ, വീട് മാറ്റം, വീട്‌മോടി പിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ ഊര്ജിരതമായി നടക്കാനുള്ള പല അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. മാതാ പിതാക്കലോടുള്ള സംസാരം, അവരോടുള്ള ശക്തി പ്രകടനം, എന്നിവ ഉണ്ടാകും.,ഇതേ ഭാവത്തിൽ സൂര്യനും , ചൊവ്വയും ഈ മാസം അധിക ദിവസവും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണം ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും.
ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്‌ഷേച്ഛ എന്നാ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഈ അവസരം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുക. ചില ജോലികളിൽ പൂര്ത്തീ കരണം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ , എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)

ധനം വസ്തു വകകള്, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം , സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും. അധിക ചെലവ് ഈ അവസരം സാധാരണ ആയിരിക്കും. പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച കൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വെളിപാടുകളും ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം. ഒന്പനതാം തീയതി ബുധൻ ധൈര്യ0, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്‌സ്, ടെക്‌നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്‌സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകും. അത് വരെ എഴുത്ത്, എഡിറ്റിങ് , ആദ്യ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്നിവയിൽ അധിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും ചെറു യാത്രകൾ, ജോലി സംബന്ധമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, സഹോദരങ്ങലോടുള്ള സംവാദം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. സൂര്യനും, ബുധനും ഈ ഭാവത്തിൽ തന്നെ നില്ക്കുിന്നതിനാൽ ഈ മാസം മുഴുവനും ആശയ വിനിമയം, ചെറു യാത്രകൾ ബന്ധുക്കലോടുള്ള സംവാദം എന്നിവ വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിരിക്കും.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ഒന്പഅതാം ഭാവത്തിൽ പൂര്‌ണോ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ അധികം നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദൂര യാത്രകള്ക്കു ള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ., തീര്ഥാരടനം ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചംകൾ, ഉപരി പഠനത്തിനുള്ള അവസരം, വിദേശത്ത നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്‌സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത,എന്നാ ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ മോദിൽ നില്ക്കും . ഈ അവസരം ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണ ആയിരിക്കും. ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാണ്ടതായി വരും. ഒരേ സമയം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവസരവും വന്നെതാം ഒന്പസതാം തീയതി ബുധൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവതിലെക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അധിക ചെലവിനുള്ള അനേക അവസരങ്ങൾ, പുതിയ ധന സമ്പാദന മാര്ഗ ത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ലോണുകൾ നല്കാതനോ ലഭിക്കാനോ ഉള്ള ചര്‌ച്ചോകൾ, പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം, പാര്ട്ട് ടൈം ജോലിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ മാസം മുഴുവൻ ഈ ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും. സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഈ ഭാവത്തിൽ നില്ക്കു ന്നു. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് , മൂല്യം എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരോട് മുഷിഞ്ഞു സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണം ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. സെക്‌സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്‌ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്‌സ് , ഇന്ഷുറന്‌സ്, ലോണുകള് എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാരങ്ങൾ, പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയും ഈ ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ലോനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച്കൾ , വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ പൂര്ത്തീ കരണം, പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്‌സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം തുടരും. ഈ അവസരം നിങ്ങളുടെ മനസിക ഭാരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എന്നിവയുടെ മേൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം , ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തളനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള അവസരം, പ്രാര്ഥ്‌ന , ധ്യാനം എന്നിവയോടുള്ള താല്പര്യം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഒന്പധതാം തീയതി ബുധൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഭാവതിലെക്ക് നീങ്ങും. സൂര്യനും , ചൊവ്വയും അധിക നാൾ ഈ ഭാവത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്‌സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത,എന്നാ ഒന്നാം ഭാവം ഈ മാസം മുഴുവനും വളരെ ശ്രദ്ധ നേടും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഈ അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യം സൗന്ദര്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, പുതിയ വ്യക്തികളെ കണ്ടു മുട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഈ സമയം പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കു ന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള്എബന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ പലതിലും പൂര്ത്തീ കരണം സംഭവിക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ സാവധാനം നീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിലവിൽ ഉള്ള എഗ്രീമ്ന്റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അവസരം , പുതിയ പങ്കാളിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ അഞ്ചാം തീയതി വരെ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകും. ലോങ്ങ് ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ലോങ്ങ് ടേം ബന്ധങ്ങള്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കും., പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരം, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവര്ത്തിടക്കാനുള്ള അവസരവും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഒന്പഎതാം തീയതി ബുധൻ നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവതിലെക്ക് നീങ്ങും സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഈ ഭാവത്തിൽ ഈ മാസം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരിക്കും. രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്‌സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ വിഷയങ്ങൾ ഈ മാസം മുഴുവൻ വളരെ സജീവമായിരിക്കും. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഈ അവസരം വളരെ പ്രധ്‌നമായിരിക്കും. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാര്ഥനന, ധ്യാനം, ദൂര ദേശ വാസം ഒറ്റപ്പെടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ എന്നിവ വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടാകും. ചാരിറ്റി പ്രവര്തനങ്ങലോടുള്ള താല്പര്യം, റിസേര്ച്ട , ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ട്ടലുകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ തന്നെപൂര്‌ന ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ര്, ശത്രുക്കൾ,വളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്എലന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ അവസരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, പുതിയ സഹ പ്രവര്തകർ, ടീം ചര്ച്ചുകൾ, പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച കൾ, പുതിയ ആരോഗ്യ ക്രമത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകളും ഉണ്ടാകും.

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)


ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്‌ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവാതിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ ഉണ്ടാകും. ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്ലാനുകൾ ആവശ്യമാകും. ആശയ വിനിമയം, ടെക്‌നോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ, ഈ ജോലികളിൽ റീ വര്ക്ക്‌ന ചെയ്യേണ്ട അവസരവും പ്രതീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തി കളെ അധികാരികൾ കൂലങ്കഷമായി ചര്ച്ച ചെയ്യും., തിരുത്തലുകളും ആവശ്യപ്പെടാം. ഒന്പ്താം തീയതി ബുധൻ നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ എത്തും . മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ ഈ ഭാവത്തിൽ സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഈ മാസം അധിക ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ ലോങ്ങ് ടേം പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള സാഹചര്യം, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ലോങ്ങ് ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, ടീം ചര്ച്ചളകൾ , ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള പുതിയ ജോലികളുടെ പ്ലാനിങ് എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്, നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് സെല്ഫ്ദ പ്രമോഷനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കും. പുതിയ ഹോബികല പുതിയ പ്രേമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ , കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ഒപ്പം പ്രവര്ത്തിളക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)

ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ ഒന്പ്താം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം തുടരും.ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ, എഴുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങള്ക്ക്‌ള വേണ്ടി ഉള്ള അന്വേഷണ0, ഉപരി പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള താല്പര്യം എന്നിവ തുടരുന്നു. ഒന്പആതാം തീയതി നിങ്ങളുടെ പത്താം ഭാവതിലെക്ക് ബുധൻ നീങ്ങും., സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഇതേ ഭാവത്തിൽ വളരെ അധിക സമയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്ലാനുകൾ ആവശ്യമാകും. ആശയ വിനിമയം, ടെക്‌നോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ, ഈ ജോലികളിൽ റീ വര്ക്ക്‌ല ചെയ്യേണ്ട അവസരവും പ്രതീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തി കളെ അധികാരികൾ കൂലങ്കഷമായി ചര്ച്ചപ ചെയ്യും., തിരുത്തലുകളും ആവശ്യപ്പെടാം . പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, അധികാരികലുമായുള്ള ചര്ച്ച കൾ, പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണു ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, ബന്ധു ജന സമാഗമം, പൂര്വി ക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച കൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. വീട്ടുകാരുമോത്തുള്ള യാത്രകൾ, വീട് മാറ്റം, വീട്‌മോടി പിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ ഊര്ജിരതമായി നടക്കാനുള്ള പല അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. പൂര്ണന ചന്ദ്രൻ പൂര്തീ കരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു . വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രശ്‌ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകും.

കാപ്രിക്കോൺ (ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
 

സെക്‌സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്‌ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്‌സ് , ഇന്ഷുറന്‌സ്, ലോണുകള് എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ നടത്തും. സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം.പുതിയ പാര്ട്ണ ർ ശിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, മാനസികമായ സമ്മര്ദ്ദം , ലോണുകൾ നല്കാിനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള ചര്ച്ചമകളും ഉണ്ടാകാം. ഒന്പകതാം തീയതി ബുധൻ ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ ഒന്പ്താം ഭാവത്തിൽ എത്തും സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഇതേ ഭാവത്തിൽ അധിക ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ .ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ, എഴുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങള്ക്ക്ക വേണ്ടി ഉള്ള അന്വേഷണ0, ഉപരി പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള താല്പര്യം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണഅ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും.
ധൈര്യ0, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്‌സ്, ടെക്‌നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്‌സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ വിഷയങ്ങളിൽ പൂര്ത്തീ കരണം ഉണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടുള്ള കൂടുതൽ സംസാരം പ്രതീക്ഷിക്കുക. എഴുത്ത് എഡിറ്റിങ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തു തീര്ക്കും . പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ ആശയ വിനിമയം, പുതിയ ഇലെക്ട്രോനിക്‌സ് ഉപകരനഗൽ വാങ്ങാനുള്ള ചര്ച്ചഭകൾ ചെറു യാത്രകൾ, പുതിയ കൊഴുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)
 

വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കു ന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള്എുന്നാ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ ആരംഭിക്കും. വിവാഹം, ബിസിനസ് എന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ സാവധാനം നീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബന്ധങ്ങളെ ക്കാൾ ഉപരി നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവസരമാണ്. ഒന്പ താം തീയതി ബുധൻ എട്ടാം ഭാവതിലെക്ക് നീങ്ങും. സെക്‌സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്‌ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്‌സ് , ഇന്ഷുറന്‌സ്, ലോണുകള് എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ അധിക സമയവും സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഉണ്ടായിരിക്കും. എട്ടാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം ഉള്ളതയതിനാൽ ഇവയിൽ നടത്തുന്ന ഏതു നീക്കവും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം., സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം.പുതിയ പാര്ട്ണ ർ ശിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, മാനസികമായ സമ്മര്ദ്ദം , ലോണുകൾ നല്കാിനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള ചര്ച്ചമകളും ഉണ്ടാകാം.

ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ പൂര്ണി ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും. . അധിക ചെലവ് ഈ അവസരം സാധാരണ ആയിരിക്കും. പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചംകൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വെളിപാടുകളും ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം. ഇത് അല്പം സെന്‌സിടറ്റീവ് ആയ സാഹചര്യമാണ്.

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)
 

ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ര്, ശത്രുക്കൾ,വളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്എനന്നാ ആറാം ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം തുടരും. എഴുത്ത് എഡിറ്റിങ് എന്നാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാലും ഇവയിൽ അധിക പരിശ്രമാവുൻ വേണ്ടി വരും., സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചമകൾ, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഒന്പളതാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവതിലെക്ക് ബുധൻ എത്തും. വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കു ന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള്എവന്നാ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഈ മാസത്തിന്റെ കൂടുതൽ ദിവസവും സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചയകൾ നടത്തും. നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ബന്ധങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചാകൾ നടത്താനുള്ള അവസരമാണിത്. പുതിയ എഗ്രീമ്ന്റുകളും, പ്രേമ ബന്ധങ്ങളും, വിവാഹ സമാനമായ ബന്ധങ്ങളും ഈ മാസം വളരെ ശ്രദ്ധ നേടും.

jayashreeforecast@gmail.com 

ജയശ്രീ    
ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ റിസേര്‍ച് അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷ്മായി വെസ്റ്റേണ്‍, വേദിക് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രക്ടിസ് ചെയ്യുന്നു. 11 വര്‍ഷം തിയോളജി പഠനം കഴിഞ്ഞ ജയശ്രീ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജില്‍ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌ന/ഹൊററി ജ്യോത്സ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താല്പര്യം.
www.astrogospel.com

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

More News in this category

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
പല വീടുകളും ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുക്കളും ഉണ്ടായിട്ടും ആർത്തി തീരാതെ പി ടി ഉഷ വീണ്ടും വീടു ചോദിച്ചു സർക്കാറിന് മുമ്പിൽ; എൻജിനീയറിങ് കോളേജിന്റെ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഉടക്കുമായി സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി; സർക്കാർ സ്‌കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് അനുവദിച്ചത് വിവാദമായിട്ടും പാഠം പഠിക്കാതെ ഇതിഹാസ താരം
സ്വർഗത്തിൽ ആകെയുള്ള 1,44,000 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാം വിറ്റ് മൂരിയോട് പെട്ടകത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ ഒടുവിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ ഏജന്റ് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞതോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്നവർക്കിടയിൽ കടുത്ത ഭിന്നത; സ്ഥാപകനായ ഡ്രോയിങ് മാഷ് മരിച്ചതോടെ എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ച് പിളർപ്പിലേക്ക്
യുഎന്നിൽ വെച്ച് പാക്കിസ്ഥാനെ 'ടെററിസ്ഥാൻ' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ഈനം ഗംഭീറിന് കൂപ്പുകൈ! ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ അധികം വരുന്ന പാക് പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരസ്യമാക്കുന്നു! പാക്കസ്ഥാനെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച് മല്ലു സൈബർ സോൾജ്യേഴ്‌സ് വീണ്ടും രംഗത്ത്; ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാന് എതിരെ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹാക്കിങ്
സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വക്കീലിനെ പിടിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വക്കീൽ ആക്കിയ ശശീന്ദ്രന്റെ നടപടി റദ്ദു ചെയ്തതാണോ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു കാരണം? പുറത്താക്കപ്പെട്ട വക്കീൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് അവതാരകൻ വിനു വി ജോണിന്‌റെ ബന്ധുവാണോ? ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യം ശക്തമായപ്പോൾ സൈബർ സഖാക്കൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
വെണ്ണിക്കുളം ചാമക്കായിൽ അലക്സ് മാത്യു എങ്ങനെ ഡോ. മാത്യു മാലയിലായി? വിശാല മനസ്‌ക്കത കണ്ട് വീട് പൊളിച്ചിട്ടവർ വെട്ടിലായി; വീടുപണി തുടങ്ങിയ 12 കുടുംബങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ; സംഘടനകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമായി ഒരു കോടി വാരിക്കോരി നൽകിയെന്ന് വിവരം; പാലയിലെ 'അവതാര'ത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറി പൊലീസ്
രമ്യാ നമ്പീശന്റെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് പോയ വിളി നിർണ്ണായകമായി; പനി പിടിച്ചെന്ന മൊഴിയും വിനയായി; നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസം നടന്റെ ഫോൺ വിളികൾ നീണ്ടത് രാത്രി രണ്ടര വരെ; ഒരാളെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട് കുത്തിയതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തി? നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ദിലീപ് തന്നെ; അങ്കമാലി കോടതി താരരാജാവിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് കാരണം ശക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെ
പുഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്മയുടെ മരണം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തെറി പറഞ്ഞതിൽ തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യം; കോടിയേരിയുടെ മകനെ ബോളിവുഡ് നടനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കുരുക്കാൻ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥ; 1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള രണ്ടാമൂഴും മോഹൻലാലിനെ പറ്റിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥ; കാവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജി മഞ്ജുവിനെതിരായ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമോ? ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ദിലീപ് വിവാഹ മോചന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തും
അടുത്ത ലക്ഷ്യം വമ്പൻ സ്രാവ്? ദിലീപിനെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് രണ്ടാം പ്രതിയാക്കും; പൾസറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി പ്രധാന ആസൂത്രകനേയും കണ്ടെത്തും; ജാമ്യഹർജി തള്ളിയാൽ കാവ്യയേയും നാദിർഷായേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും; ജനപ്രിയനായകനെതിരെ കുറ്റപത്രം നൽകിയാലും അന്വേഷണം തീരില്ല; പീഡന ദൃശ്യം പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോൺ തേടിയുള്ള ആക്ഷൻ ഹീറോ ബൈജു പൗലോസിന്റെ യാത്രയിൽ ഭയന്ന് സിനിമാ ലോകം: എല്ലാം ദിലീപിൽ തീർക്കാനും അണിയറയിൽ കളികൾ സജീവം
മഞ്ജുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ദിലീപ് അനുകൂലികൾ ഇനി സഹകരിപ്പിക്കില്ല; ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വനിതാ കൂട്ടായ്മയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള യുവതാരങ്ങളും; പൃഥ്വിരാജും നിവിൻ പോളിയും അസീഫ് അലിയും എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാർ! രാമലീലക്കാലത്തെ സിനിമാ പോരിന് പുതുമാനം; താരരാജാവ് അഴിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ 'അമ്മ' യോഗം ചേരും
ലൈവിട്ടത് ലൈക്ക് കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല! സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും; പങ്കാളി അറിയാതെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തും; പണം സമ്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും: ലിനുവിന്റെ ലീലാ വിലാസത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് നിരവധി യുവതികൾ; സെക്‌സ് ലൈവ് കഥയിലെ വില്ലന്റെ അറസ്റ്റിൽ ഞെട്ടിയത് നിരവധി കാമുകിമാർ
മഞ്ജു വാര്യർക്കെതിരെയുള്ള ഡിവോഴ്സ് പെറ്റിഷനിൽ പ്രതിയാക്കിയത് ശ്രീകുമാർ മേനോനെ തന്നെ; ദിലീപിനെ കുടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങുന്നത് രവി പിള്ളയുടെ മകളുടെ വിവാഹ പാർട്ടിയിലോ? പുഷ് ശ്രീകുമാറിനും ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കുമെതിരെയുള്ള പരോക്ഷ ആരോപങ്ങൾക്കിടെ പ്രവാസി വ്യവസായിയെ കുറിച്ചും കാവ്യയുടെ പരാമർശം; മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ സിനിമാകാർക്കിടയിൽ എതിർപ്പ്
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാർക്ക് സർക്കാർ നഴ്‌സുമാരുടേതിന് തുല്യമായ ശമ്പളം! സർക്കാർ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ഉടനിറങ്ങും; 200 കിടക്കയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാർക്ക് 32,960 രൂപ ശമ്പളം..! 100നും 200നു ഇടയിൽ കിടക്കയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ 29,760 രൂപ നൽകണം; 50നും 100നും താഴെ കിടക്കയുള്ളിടത്ത് 24960 രൂപയും! ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിനികളെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദ്ദേശം: മാലാഖമാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഉറച്ച ചുവടുമായി പിണറായി സർക്കാർ
സീരിയലിലെ ചെറുവേഷവുമായി സിനിമാക്കാരിയായി; പഴയ സ്വർണം വിൽക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്‌ലാറ്റിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ജ്വലറി ഉടമയെ പീഡനക്കേസിൽ കുടുക്കി; പണക്കാരനായ യുവാവിനെ പ്രണയത്തിൽ വീഴ്‌ത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടു; യൂബർ ടാക്‌സി ഡ്രൈവറെ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങിയ എയ്ഞ്ചൽ ബേബിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണക്കഥകൾ ഇങ്ങനെ
ജയിൽ സന്ദർശിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന താരങ്ങൾ 'വില്ലന്മാർ'; കാവ്യ മാധവന്റെ ഹർജിയിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് എതിരായ ആരോപണങ്ങൾ സിപിഎമ്മിന്റെ അനുകമ്പയും അകറ്റി; ഏതറ്റം വരെ പോയാലും താരരാജാവിനെ അഴിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ 'അമ്മ'യുടെ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം; ഗണേശും മുകേഷും സിദ്ദിഖും ടീമിലെ പ്രധാനികൾ; സ്ത്രീവേഷം കെട്ടി 'സരിത'യെ കണ്ട പ്രദീപും സജീവം
ലക്ഷ്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 'രണ്ടര മിനിറ്റ്' ദൃശ്യം നിർണ്ണായകമാകും; മൊബൈൽ ഫോണില്ലെങ്കിലും പീഡനം തെളിയിക്കാം: കേസ് മുറുകാൻ മഞ്ജു വാര്യർ സാക്ഷിയാകണം; രമ്യാനമ്പീശന്റെ മൊഴി നിർണ്ണായകമാകും; വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി തെളിയിക്കാൻ അനൂപ് ചന്ദ്രന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും ആയുധമാക്കും; കാവ്യയും നാദിർഷായും പ്രതികളാകും; അപ്പുണ്ണിയേയും വക്കീലന്മാരേയും മാപ്പുസാക്ഷികളാക്കാനും ആലോചന; ദിലീപിനെ അഴിക്കുള്ളിൽ തളയ്ക്കാൻ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങി
രമ്യാ നമ്പീശന്റെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് പോയ വിളി നിർണ്ണായകമായി; പനി പിടിച്ചെന്ന മൊഴിയും വിനയായി; നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസം നടന്റെ ഫോൺ വിളികൾ നീണ്ടത് രാത്രി രണ്ടര വരെ; ഒരാളെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട് കുത്തിയതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തി? നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ദിലീപ് തന്നെ; അങ്കമാലി കോടതി താരരാജാവിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് കാരണം ശക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെ
അണിഞ്ഞത് 100 പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ; പ്രമുഖ കാറ്ററിംങ് സർവ്വീസ് വഴി ആയിരം പേർക്ക് സദ്യയൊരുക്കി; വധുവിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ സെലബ്രിറ്റികൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൻകിട ബ്യൂട്ടിപാർലർ; കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച പീഡന കേസിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊച്ചിയിൽ അത്യാഢംബര വിവാഹം; ഇരയുടെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ചുള്ള കല്യാണം പീഡന പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടേഷനോ?
പുഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്മയുടെ മരണം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തെറി പറഞ്ഞതിൽ തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യം; കോടിയേരിയുടെ മകനെ ബോളിവുഡ് നടനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കുരുക്കാൻ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥ; 1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള രണ്ടാമൂഴും മോഹൻലാലിനെ പറ്റിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥ; കാവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജി മഞ്ജുവിനെതിരായ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമോ? ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ദിലീപ് വിവാഹ മോചന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തും
വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ; ഒത്തുചേർന്ന വേളയിലെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ സൈബർ ലോകം ഞെട്ടി; മാനഹാനിയാൽ ഇരട്ട സഹോദരി ആത്മഹത്യക്ക് മുതിർന്നപ്പോൾ പരാതിയായി; എഫ് ബിയിലൂടെ ആദ്യ ലൈവ് സെക്സ് നടത്തിയ മലയാളിയെ അതിവേഗം പൊക്കി അടിമാലി പൊലീസും; ലിനുവിനെതിരെ ബലാത്സംഗക്കുറ്റവും
ലൈവിട്ടത് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ! തൽസമയ സപ്രേക്ഷണം നടത്തിയത് വൈരാഗ്യം തീർക്കാനെന്നും സംശയം; ലിനുവിന്റെ മൊബൈലിൽ നിറയെ അമ്മയായ കാമുകിയുടെ നഗ്ന വിഡിയോകൾ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇരട്ട സഹോദരി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്; ചതയ ദിനത്തിൽ ലൈവ് സെക്‌സ് നടത്തിയ മലയാളിയുടെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയാതെ പൊലീസ്
പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ അഭിഭാഷകൻ ജയിലിൽ എത്തി പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ ദിവസത്തേക്കാളും നേരത്തെ കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്നു; സൂപ്രണ്ട് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിസ്സംഗനായി കേട്ടു നിന്നു; സെല്ലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദിലീപ് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ പായിലേക്ക് വീണു; ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവാതെ സഹതടവുകാർ; ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കുമൊപ്പം ഓണം ഉണ്ണാമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ച വിവരം ദിലീപ് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള രണ്ടാമൂഴും ശരിക്കും ഒരു കെട്ടുകഥയോ? കോടിയേരിയുടെ മകനെ ബോളിവുഡ് നടനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കുരുക്കാൻ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥയോ? പുഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്മയുടെ മരണം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ദിലീപ് തെറി പറഞ്ഞതിന്റെ വിദ്വേഷമോ? സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ ഒടുവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഗോസിപ്പ് ഇങ്ങനെ
അടുത്ത ലക്ഷ്യം വമ്പൻ സ്രാവ്? ദിലീപിനെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് രണ്ടാം പ്രതിയാക്കും; പൾസറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി പ്രധാന ആസൂത്രകനേയും കണ്ടെത്തും; ജാമ്യഹർജി തള്ളിയാൽ കാവ്യയേയും നാദിർഷായേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും; ജനപ്രിയനായകനെതിരെ കുറ്റപത്രം നൽകിയാലും അന്വേഷണം തീരില്ല; പീഡന ദൃശ്യം പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോൺ തേടിയുള്ള ആക്ഷൻ ഹീറോ ബൈജു പൗലോസിന്റെ യാത്രയിൽ ഭയന്ന് സിനിമാ ലോകം: എല്ലാം ദിലീപിൽ തീർക്കാനും അണിയറയിൽ കളികൾ സജീവം
'മാഡം' കാവ്യയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പൾസർ സുനിയുടെ വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ശക്തം; പണമെറിഞ്ഞ് സ്വാധീനിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ദിലീപിന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും; ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കരുക്കളുമായി കാവ്യയും; തനിക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലും ദിലീപിന്റെ വിശ്വസ്തരായ മറിമായത്തിൽ അന്തംവിട്ട് നടി; പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ 'ഇമോഷണൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ' നടി വീഴുമെന്ന് ഭയന്ന് പൊലീസും