1 usd = 68.60 inr 1 gbp = 90.74 inr 1 eur = 80.35 inr 1 aed = 18.68 inr 1 sar = 18.29 inr 1 kwd = 226.82 inr

Jul / 2018
16
Monday

വ്യാഴം തുലാം രാശിയിലേക്ക്; എരീസ് മുതൽ വിർഗോ വരെ: നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

September 18, 2017 | 11:24 AM IST | Permalinkവ്യാഴം തുലാം രാശിയിലേക്ക്; എരീസ് മുതൽ വിർഗോ വരെ: നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

ജയശ്രീ

എരീസ് 

വ്യാഴം അടുത്ത ഒരു വര്ഷം നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവവും ലിബ്ര രാശി തന്നെ ഭരിക്കുന്നു. ഈ രാശി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹം,  പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ, ദൂര യാത്രകൾ, ജോലി, സമൂഹത്തിലെ വില, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ,  കൊന്റ്രാക്ക്ട്ടുകൾ എന്നിവയെ ആണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ  ലഗ്നം , ചന്ദ്രൻ ,സൂര്യൻ എന്നിവ എരീസിൽ വരുന്നവക്ക്, അടുത്ത ഒരു വര്ഷം  ഏഴാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നെതാം. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധം , വിവാഹ ബന്ധം , മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത എന്നിവ ലഭിക്കാനുള്ള വളരെ നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി എത്തും. പുതിയ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ , ജോലി സംബന്ധമായ വിദേശ യാത്രകൾ, എന്നിവ എത്താം കാരണം ഏഴാം ഭാവം ജോലി, സമൂഹത്തിലെ മാന്യത വിദേശ യാത്രകൾ എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അക്ഷീണം ശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണ് അടുത്ത ഒരു വര്ഷം. ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ട് വരാനുള്ള നല്ല സമയമാണ്.  

ടോറസ്

ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ ആറാം ഭാവത്തിലൂടെ ആണ് അടുത്ത ഒരു വര്ഷം വ്യാഴം നീങ്ങുക. ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവർത്തകർ ,അവരുടെ മനോഭാവം എന്നിവ അടുത്ത ഒരു  വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വളരെ അധികം ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കും.  ഈ ജോലികൾ ടെക്നോളജി,.ഇലെക്ട്രോനിക്സ്, പരിപോഷണം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളവ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പ്ടുതാനുള്ള ശ്രമം ഈ വര്ഷം ഉടനീളം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പ്രധാന വിഷയമാകും. ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം കൂടുതൽ സംഭവ ബഹുലമാകും. ആറാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള യുക്തി ബോധം ധാരാളം ഉണ്ടാകും അതിനാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. 

ജെമിനായ് 

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വ്യാഴം നിൽക്കുക.  ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകളെ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പഠനം, കലകൾ, എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങളെ തേടി വരുക. ഈഭവം കുട്ടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാ പിതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ കരുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളെ ലഭിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരമായി കാണുക. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധം, വിവാഹം സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ, എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. പുതിയ ഉത്തര വാദിതങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും., സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഈ ഒരു വര്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. അതിനാൽ ഈ അവസരം യുക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ എടുത്തു കാട്ടാനുള്ള നല്ല അവസരമാണ്., അത് വഴി  സമൂഹത്തിൽ ശോഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

ക്യാൻസർ 

മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവതിലെക്കാന് വ്യാഴം എത്തുക.  ഈ ഭാവം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, വീട് മാറ്റം, ഫർണിഷിങ് , വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴം വിപുലീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നിലവിൽ ഉള്ള വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവസരമാണ്. വീടിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ ധനം ചെലവാക്കേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം. കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, ബന്ധുജന സന്ദർശനം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്ന ങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമാണ്. യുക്തി പരമായി നീങ്ങി ഇല്ല എങ്കിൽ നിലവിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷ്മാകാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. മാതാ പിതാക്കലോടുള്ള ശ്രദ്ധ അധികമാകാം. സഹ പ്രവർത്തകർ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം.,പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ, മാതാ പിതാക്കളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശിക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും.

ലിയോ

ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം,  എലെക്ട്രോനിക്സ്,  ടെക്നോളജി, ചെറുയാത്രകള്,  ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്ന  മൂന്നാം ഭാവമാണ് ഈ ഒരു വര്ഷം വിപുലീകരിക്കപെടുക . പുതിയ ഇലെക്ട്രോനിക് ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ , എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. ചെറു യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ സമയം അപഹരിക്കും. ഈ ഭാവം ആശയ വിനിമയങ്ങൾ അവ സംബന്ധിച്ച ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. സെയ്ല്സ് , മീഡിയ, ജേർണലിസം എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭാവം ഹോബികളുടെത് കൂടിയായതിനാൽ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം നടത്തും. ഈ ഭാവം മാനസിക പരിവര്തനങ്ങളുടെത് കൂടിയാണ്. ബന്ധുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ അയൽക്കാർ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപുലീകരണം  ഉണ്ടാകും.  പുതിയ പല കോഴ്സുകളും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾടെ തേടി എത്താം. ബൗദ്ധീകമായ പ്രോജക്ക്ട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ റിസേർച് നടത്തുകയും ചെയ്യും. വളരെ അധികം ആശയ വിനിമയം നടത്തേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

വിർഗോ

നം വസ്തു വകകള്, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ,  സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ആണ് അടുത്ത ഒരു വര്ഷം നിൽക്കുക. ധന സമ്പാദനത്തിനായി   നിരവധി അവസരങ്ങൾ  ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അധിക ചെലവിനുള്ള അവസ്ഥകളും വന്നു ചേരാം. പുതിയ ബിസിനസ് , പാർട്ട് ടൈം ജോലി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സമയമാണ്.  മാതാ പിതാക്കൾ, വീട് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ സമയം അപഹരിക്കാം.  ഈ ഭാവം കുടുംബത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ വിപുലീകരണം സംഭവിക്കാം.  പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനും, പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  പുതിയ കൊന്റ്രാക്ക്ട്ടുകൾ നിങ്ങളെ തേടി എത്താം.  ഈ ഭാവം ആഹാരം. പുഷ്ടി എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇവയിലും ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരാം.

വാരഫലം 

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)
ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ ആറാം ഭാവം വളരെ അധികം സംഭവ ബഹുലമാണ്. ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ ഈ ഭാവത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്ര ത്രുപതൻ അല്ല. ജോലി, സഹപ്രവർത്തകർ എന്നാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ  പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ, ആശയ വിനിമയം, ടെക്നോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ജോലികളും ഉണ്ടാകും . സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ,  പുതിയജോലിയെ  കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ബാധ്യതകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ, പുതിയ ആരോഗ്യ ക്രമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

വിവാഹം,  പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ ഏഴാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ അത്ര തൃപ്തനല്ല. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധം, വിവാഹ ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കഠിന ശ്രമം , പുതിയ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് അല്പകാലതെക്ക് അധികം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.; ശുക്രൻ ഈ ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച എത്തും. പുതിയ ഹോബികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം. പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ  ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. പക്ഷെ ഈ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യകുറവ് [പ്രകടമാകും. ഊഹ ക്കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങേണ്ടാതാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹസത്തിനുള്ള   അവസരം ഇതല്ല. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം, അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ചർച്ചകൾ, പുതിയ പ്രേമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച , നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന പുതിയ നീക്കംഗങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവര്ത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ ആറാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ജോലി, സഹ പ്രവർത്തകർ എന്നാ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമാകും. സൂര്യൻ ഈ ഭാവത്തിൽ അസ്വസ്തതനാണ്. സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ലെക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായി എന്ന് വരില്ല. ധാരാളം ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ എത്താം. ടീം ചർച്ചകൾ, പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. 

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)
മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ എത്തുന്നതാണ്. ഈ ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും ബുധനും നേരത്തെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അൽപ കാലം വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, വീട് മാറ്റം, വീട് വില്പന, എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ, ബന്ധു ജന സമാഗമം, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. മാതാ പിതാക്കലോടുള്ള സീരിയസ് ചർച്ചകൾ, പൂർവിക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ , പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട അവസ്ഥ, എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള്എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ്. ടീം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ചർച്ചകളിൽ വാഗ്വാദങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ വളരെ അധികം അധ്വാനം ആവശ്യമാകും. ഊഹക്കച്ചവടം, സ്വന്തം  സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തിരുത്തലുകൾ വന്നേക്കാം കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. പുതിയഹോബികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരം, പ്രേമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)
ധൈര്യ൦,  ശൗര്യം,  സഹോദരങ്ങള്,  ആശയവിനിമയം,  എലെക്ട്രോനിക്സ്,  ടെക്നോളജി,  ചെറുയാത്രകള്,  ചെറുകോഴ്സുകള്,  അയല്ക്കാര്എന്നാ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ എത്തുന്നതാണ്. ഇതേ ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും ബുധനും നിൽക്കുന്നു. ചെറു യാത്രകൾ, ജോലി സംബന്ധമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ ആശയ വിനിമയം, ആശയ വിനിമയശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ, എഴുത്ത് , എഡിറ്റിങ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങലുമായുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഈ ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ അവർ എത്ര മാത്രം സ്വീകരിക്കും എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകാം., പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം, പുതിയ ഇലെക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരവും പ്രതീക്ഷിക്കുക ഈ ഭാവത്തിലൂടെ ഏതു ഗ്രഹം നീങ്ങിയാലും ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണ ആയിരിക്കും. 

മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവതിലെക്ക് സൂര്യൻ ഈ ആഴ്ച എത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം തീരെ സന്തോഷവാൻ അല്ല. അതിനാൽ തന്നെ അല്പം സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുക. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, വീട് മാറ്റം, യാത്രകൾ, ഫർണിഷിങ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ബന്ധു ജന സമാഗമം, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, മാതാ പിതാക്കലോടുള്ള സീരിയസ് ചർച്ചകൾ, കുടുംബ്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം, ജീവിത സൗകര്യം, സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലത എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
ധനം വസ്തു വകകള്, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ,  സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ എത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും, ബുധനും നേരത്തെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ മൂന്നോ അതിൽ അധികമോ ഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം എന്നാ സൂചനയാണ് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളി പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള അന്വേഷണം, പുതിയ ബിസിനസ് പ്രോജക്ക്ട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പരിഹാരം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം, നിങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ മറ്റുള്ളവർ അന്ഗീകരിക്കുന്നോ എന്നാ സംശയം, നിങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ  ,പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

 ധൈര്യ൦, ശൗര്യം,  സഹോദരങ്ങള്,  ആശയവിനിമയം,  എലെക്ട്രോനിക്സ്,  ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്,  ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ   മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും, സൂര്യൻ ഈ ഭാവത്തിൽ വളരെ അസ്വസ്തനുമാണ്. അതിനാൽ ആശയ വിനിമയങ്ങൾക്ക് മേൽ നല്ല നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാകും,.  സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താം. അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാം. ചെറു യാത്രകൾ, ജോലി സംബന്ധമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, എഴുത്ത് , എഡിറ്റിങ് എന്നിവയോടുള്ള താല്പര്യം, പുതിയ ഇലെക്ട്രോനിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം,. കൂടുതൽ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ, ആശയ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത,എന്നാ   ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ  ശുക്രൻ എത്തും. ചൊവ്വയും, ബുധനും ഇതേ ഭാവത്തിൽ നേരത്തെ നിൽക്കുന്നു. ഏതു ഭാവത്തിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ, ആ ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകാം. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ അവസാന തീരുമാന൦ എടുക്കേണ്ട പല അവസരങ്ങളും വന്നെതാം. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപീകരികാനുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഒരേ സമയം വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം, ഈ അവസ്ഥയിൽ ശരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണ ആയിരിക്കും.

ധനം വസ്തു വകകള്, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ,  സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുന്നതാണ്. ഈ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം തീരെ സന്തുഷ്ടനല്ല., സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ വേണ്ട അതീവ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ്., പുതിയ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമംങ്ങൾ, പുതിയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം, എന്നിവ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വർധനയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ. 

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത,എന്നാ  ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും. ഈ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്ര തൃപ്തൻ അല്ല. പുതിയ തുടക്കങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തൻ ആവണം എന്നില്ല. ജീവിതതെകുരിച്ചുള്ള വേറിട്ട പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. എങ്കിലും ഈ തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്പം അധികം ശ്രമം നടത്തേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,  ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്   ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന  ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത   എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ എത്തുന്നതാണ്, ഇതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ബുധനും ചൊവ്വയും നിൽക്കുന്നു ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ദൂര ദേശ വാസം, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവയും എത്താം. പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം. ഈ അവസ്ഥ അല്പം നെഗറ്റീവ് ആയ അവസ്ഥ ആയതിനാൽ  പുണ്യ കരമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക. 

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ എത്തുന്നതാണ്. ഇതേ ഭാവത്തിൽ ബുധനും ചൊവ്വയും നിൽക്കുന്നു. ഈ ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം എന്നാ സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ശുക്രൻ ഈ ഭാവത്തിൽ തീരെ തൃപ്തൻ അല്ല. പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം, നിലവ്ൽ ഉള്ള ലോങ്ങ്‌  ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ടീം ചർച്ചകൾ, നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകളുടെ തുടക്കത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള ചർച്ചകൾ, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രവർത്തനം, ടീം ചർച്ചകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംശയം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,  ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്   ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന  ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത   എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ  എത്തുന്നതാണ്,   ഏകാന്തനായി തീരാനുള്ള പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ദൂര ദേശ വാസം, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവയും എത്താം. പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം , ഹീലിങ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം.  നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പല അവസ്തകളിലൂടെയും കടന്നു പോകാം. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
 ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവം അടുത്ത കുറെ നാളേക്ക് വളരെ അധികം സജീവമായിരിക്കും. ശുക്രൻ ഈ ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച എത്തുന്നതാണ്. ഇതേ ഭാവത്തിൽ ബുധനും ചൊവ്വയും നിൽക്കുന്നു . ജോലി , അധികാരികൾ , സമൂഹ്യ ജീവിതം എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ ഉത്തര വാദിതങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ജോലിയിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനം ആവശ്യം വരുന്ന സമയം, കല, ആശയ വിനിമയം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജോലികൾ, അധികാരികൾ, എന്നിവരോടുള്ള ചർച്ചകൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ  എത്തുന്നതാണ്.  .   സൂര്യൻ   ഈ ഭാവത്തിൽ തീരെ തൃപ്തൻ അല്ല. പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകും. പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം, നിലവ്ൽ ഉള്ള ലോങ്ങ്‌  ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ടീം ചർച്ചകൾ, ഈ ചർച്ചകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കേണ്ട അവസരം, ടീം അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകളുടെ തുടക്കത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള ചർച്ചകൾ, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രവർത്തനം, ടീം ചർച്ചകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംശയം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

കാപ്രിക്കോൺ (ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)

ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ ഒൻപതാം ഭാവം വളരെ സജീവമാണ്. ഈ ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ ഈ ആഴ്ച എത്തും. ചൊവ്വയും, ബുധനും ഇതേ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാവത്തിലെ വിഷങ്ങളിൽ അല്പം അധിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാകും എന്നാണ് സാരം.  ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നടത്തും. വിദേശത്ത നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം നടത്തിയേക്കാം . എഴുത്ത് , കല എന്നാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ റിസേർച് നടത്താനുള്ള ശ്രമം. ധ്യാനം, തീർത്ഥാടനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരം, എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാര്ഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കര്ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഭാവത്തിൽ തൃപ്തൻ അല്ല  . ജോലി , അധികാരികൾ , സമൂഹ്യ ജീവിതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് വെല്ലുവിളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം. . പുതിയ ഉത്തര വാദിതങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ജോലിയിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനം ആവശ്യം വരുന്ന സമയം, കല, ആശയ വിനിമയം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജോലികൾ, അധികാരികൾ, എന്നിവരോടുള്ള ചർച്ചകൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്,  പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള് എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ എത്തും. ചൊവ്വയും ബുധനും ഇതേ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഭാവം മാനസിക സ്മ്മ്ർദ്ടങ്ങളുടെത് കൂടി ആയതിനാൽ. ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. വിവഹ ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകൾ, വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനവധി ചർച്ചകൾ, ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം. ലോണുകൾ ലഭിക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക . ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കൾ, പൂർവിക സ്വത്തുക്കൾ എനിവയിൽ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

ദൂരയാത്രകള്, ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ ഒൻപതാം ഭാവം വളരെ സജീവമാണ്. ഈഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ ഈ ആഴ്ച എത്തുന്നതാണ്.  പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്ഷമ വേണ്ടി വരും.     ദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, . വിദേശത്ത നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം  എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം  , കല എന്നാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ റിസേർച് നടത്താനുള്ള ശ്രമം. ധ്യാനം, തീർത്ഥാടനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരം, എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. 

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)
വിവാഹം,  പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെന്റുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎന്നാ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ശുക്രൻ എത്തുന്നതാണ്. ഇതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ബുധനും ചൊവ്വയും നിൽക്കുന്നു. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനമാകും. പുതിയ പ്രേമ ബന്ധം, വിവാഹ ബന്ധം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമംങ്ങൾ തുടരും., പക്ഷെ ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇതായിരിക്കില്ല., ഈ സമയം പല തരാം ബന്ധങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടാതിന്റെതാണ്. പുതിയ ബിസ്നസ് ബന്ധങ്ങൾ എഗ്രീമ്ന്റുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും ഉള്ള ആലോചന ഉണ്ടാകാം. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കല്ടെത് കൂടി ആയതിനാൽ, വളരെ സാവധാനം തന്നെ നീങ്ങേണ്ടി വരും.

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്,  പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള് എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും.  സൂര്യൻ ഈ ഭാവത്തിൽ തീരെ സന്തോഷവാൻ അല്ല.  പാർട്ണർ ശിപ്പുകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യം വന്നെതാം., സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖകര്മായിരിക്കുകയില്ല, പുതിയ  പ്രോജക്ക്ടുകൾ, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കൾ , പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാകും. വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഉള്ള അതൃപ്തി വെളിവാകും. ഈ ഭാവം മാനസിക സ്മ്മ്ർദ്ടങ്ങളുടെത് കൂടി ആയതിനാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും.

 jayashreeforecast@gmail.com 

ജയശ്രീ    
ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ റിസേര്‍ച് അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷ്മായി വെസ്റ്റേണ്‍, വേദിക് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രക്ടിസ് ചെയ്യുന്നു. 11 വര്‍ഷം തിയോളജി പഠനം കഴിഞ്ഞ ജയശ്രീ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജില്‍ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌ന/ഹൊററി ജ്യോത്സ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താല്പര്യം.
www.astrogospel.com

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
പെൺകുട്ടികൾ എന്തിനാണ് കുളിച്ച് സുന്ദരിമാരായി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നന്നത്? ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അബോധപൂർവമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണവർ; അവരെന്താണ് മാസത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അമ്പലത്തിൽ വരാത്തത്? മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ എഴുതിയ എസ് ഹരീഷിന്റെ നോവലിലെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് എതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ; ഫെയ്സ് ബുക്ക് പൂട്ടി എഴുത്തുകാരൻ സ്ഥലം വിട്ടു
'ക്ഷേത്ര യാഗശാല = സ്ത്രീകളെ ബലാൽസംഘം ചെയ്ത് ചുട്ടുകൊല്ലുന്നിട'മെന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരി; യുപിയിലെ ക്ഷേത്ര ബലാൽസംഗവും ഹരീഷിന്റെ വിവാദ നോവലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാക്കിയ കോടിയേരിയുടെ മകനെ കടന്നാക്രമിച്ച് പരിവാറുകാർ; നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് സൈബർ ആക്രമണം; മൗനം ദീക്ഷിച്ച് സെബർ സഖാക്കൾ
അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ എസ്ഡിപിഐ നേതാക്കൾ കസ്റ്റഡിയിൽ; പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി അബ്ദുൾ ഹമീദും അടക്കം ഏഴ് നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് എറണാകളും പ്രസ്‌ക്ലബിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ; കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയിൽ മജീദ് ഫൈസി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്കുള്ള പങ്കും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ; കൊലയാളി സംഘത്തിൽ പിടിവീണു തുടങ്ങിയപ്പോൾ 'മുസ്ലിം സാമൂദായിക വേട്ട'യെന്ന് പറഞ്ഞ് 'ഇരവാദം' വിളമ്പി നേതാക്കൾ
വെള്ളത്തൂവലിൽ പാതി കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പരിശോധന; ജെസ്‌നയെ കണ്ടു എന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്ന മുണ്ടക്കയത്തും പരിസരത്തുമായുള്ള ആറു യുവാക്കളുടെ ദുരൂഹമായ നീക്കങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം; ജെസ്‌ന തിരോധാനത്തിൽ പൊലീസ് ഒടുവിൽ കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
ഇനി ഇതും നാക്കുപിഴയെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂഞ്ഞാർ എംഎൽഎ തടിതപ്പുമോ? ഇടയ്ക്കിടെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തി പുലിവാലു പിടിച്ച പി സി ജോർജിന് ശ്രീനാരായണീയരെ തൊട്ടപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എട്ടിന്റെ പണി; ഈഴവർ ചെറ്റയെങ്കിൽ പിസി ജോർജ് പരമചെറ്റയെന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിന് മുന്നിലെത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളി; മേലിൽ ആവർത്തിച്ചാൽ വീട്ടിന് പുറത്തിറക്കില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്; എംഎൽഎയുടെ ഫോണിൽ തെറിയഭിഷേകം
സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ എതിർക്കുന്ന നിലപാടുകാരി; ഔദ്യോഗികവസതി സ്വന്തം പെയിന്റ് ചെയ്തും ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ സാധാരണ വിമാനത്തിലാക്കിയുമുള്ള ചെലവു ചുരുക്കൽ നടപടികളും ശ്രദ്ധ നേടി; നാട് ഭരിച്ച് മുടിച്ച ആൺസിംഹങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പെൺസിംഹം: റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും താരമായ കൊളീന്ദ ഗ്രാബറിനെ പരിചയപ്പെടാം: മുഹമ്മദ് ഷമീം എഴുതുന്നു
ജഗ്മോഹനെ ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടി വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ്; രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കോ സഖ്യകക്ഷികൾക്കോ വോട്ടില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനം തിരിച്ചുവരവിന്റെ തുടക്കം; ആന്ധ്രയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരമാധികാരം നൽകിയാൽ മടങ്ങാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ: മോദി വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിനൊരുങ്ങുന്ന കോൺഗ്രസിന് വൻ പ്രതീക്ഷ
അമൃത ടിവിയിൽ 'ഓർമ്മയിൽ' ഡോക്യൂഫിഷനുമായി തുടക്കം; മഴവിൽ മനോരമയിൽ 'തട്ടിയും മുട്ടിയും' നടന്ന് ആദ്യ പേരുദോഷമുണ്ടാക്കി; നടിയോട് അശ്ലീലം പറഞ്ഞെന്ന പരാതിയിൽ രാജി എഴുതി വാങ്ങിച്ചത് തന്ത്രപരമായി; ഉപ്പും മുളകും റേറ്റിംഗിൽ മുന്നേറിയപ്പോൾ സംവിധായകൻ വീണ്ടും പ്രശസ്തിയുടെ നെറുകയിലെത്തി; നിഷാ സാരംഗിനെ 'തൊട്ടു കളിച്ചപ്പോൾ' വീണ്ടും പണി കിട്ടി; ഫ്ളവേഴ്സ് ചാനലിനെ വെട്ടിലാക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെന്ന സംവിധായകന്റെ കഥ
കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുബായിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ട വീട്ടമ്മയെ ഫ്‌ളാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മാറിമാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് മൂവർ സംഘം; പ്രശ്‌നമാകുമെന്ന് കണ്ട് അന്നുതന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട യുവതിയെ 'ഒത്തുതീർപ്പിനായി' കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഡിവൈഎഫ് ഐ നേതാവും; പൊലീസിന് മുന്നിലെത്തി എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും നേതാവിനും കയറ്റിവിട്ട ഏജന്റിനും 'മാപ്പുനൽകി' ഏമാന്മാർ; സംഭവിച്ചതെല്ലാം മറുനാടനോട് തുറന്നുപറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വീട്ടമ്മ
ഏതോ ഒരു ലോഞ്ചിൽ ഒരു മേശയിൽ തുണിവിരിച്ച് മൈക്ക് വച്ച് എട്ടോ പത്തോ മലയാളികളെ നിർത്തി എടുത്ത ഫോട്ടോയാണോ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം? രണ്ടാം തീയതി കത്തയച്ചാൽ അഞ്ചാം തീയതി വിസയൊക്കെ ശരിയായി അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനാവുമോ? ഒപ്പിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെ കത്തിൽ സ്വന്തം പേരും ഉൾപ്പെടുത്തുമോ? ബ്ലാട്ടിമോർ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരിൽ പിണറായി വിജയന് ലഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ആദരവ് പൂർണ്ണമായും തട്ടിപ്പെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
നികേഷേ... ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ കാശെവിടെ...; ഗതികേടുകാർക്ക് താങ്കൾ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ആയിരിക്കും; എന്നാൽ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ താനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രാഡാണ്; ഫോൺ പോലും എടുക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത താൻ എന്തിനാടോ ആണായി ജീവിക്കുന്നത്; റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ അവതാരകൻ ഹാരിക്ക് നികേഷ് കുമാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്; എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ വിജയകുമാറും പടിയിറങ്ങിയതോടെ ചാനൽ വമ്പൻ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്
ജോലി സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ബസിലെ കിളിയായ കൗമാരക്കാരനുമായി യുവതി പരിചയപ്പെട്ടു; പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു; ഇടുക്കി ചൈൽഡ് ലൈൻ മുമ്പാകെ കൗമാരക്കാരൻ നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച യുവതി കുടുങ്ങി; പതിനേഴുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 28കാരി പോക്‌സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി കോട്ടയം വനിതാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ
പിണറായിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം വിവാദമായത് നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ്; വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ മെമന്റോ പുരസ്‌കാരമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ വിടാതെ വിമർശിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ; പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മാവന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പാന്റും കോട്ടുമിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന പിണറായി പുലിവാല് പിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ
മുറി ബുക്ക് ചെയ്തത് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക്; കാവ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മനസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കെണിയൊരുക്കി; അത്താണിയിലെ കാർണിവൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തിരക്കഥയ്ക്ക്; ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തോളിൽ കയ്യിട്ടു നടന്നവർ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തെറി വിളിച്ചു നടക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് പരിഹസിച്ച് ആരാധകർ; ദിലീപ് അറസ്റ്റിൽ ആയിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ
നീണ്ട താടിവടിച്ചു നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ കെ ബാബു പുറത്തിറങ്ങി; കോഴ വിവാദങ്ങൾക്കും തോൽവിക്കും ശേഷം രണ്ടു വർഷം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിഞ്ഞ ബാബുവിന്റെ മടക്കം മറുനാടൻ വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ചർച്ചയായതോടെ; തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പരിപാടികളിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന മുന്മന്ത്രി ഇന്നലെ മനോരമ കോൺക്ലേവിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകർക്ക് വീണ്ടും ആവേശം
വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വൈദികൻ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗിച്ചു; ഇക്കാര്യം കുമ്പസാരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വൈദികനും ദുരുപയോഗം തുടങ്ങി; ഭർത്താവിനോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയടക്കം എട്ടോളം വൈദികർ മാറി മാറി പീഡിപ്പിച്ചു; യാദൃശ്ചികമായി ഭാര്യയുടെ ഹോട്ടൽ ബിൽ കണ്ട ഭർത്താവ് വൈദികനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംഭാഷണം വ്യാപകമായതോടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അഞ്ച് വൈദികരെ പുറത്താക്കി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ
ബികോമുകാരിയായ മകളെ ഇളയച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ വിട്ട് എഫ് ബി സുഹൃത്തിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ; മലപ്പുറത്തെ ബിടെക്കുകാരൻ രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട രതിവൈകൃതത്തിന് ഇരയായതോടെ ഭയന്ന് വിറച്ചു; അതിരാവിലെ സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വിഡീയോ കാട്ടി അദ്ധ്യാപികയുടെ ഭീഷണി; എല്ലാം അതിരുവിട്ടപ്പോൾ നിലവിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഓടി യുവാവ്; നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ അപമാന ഭാരത്താൽ 46-കാരിയുടെ തൂങ്ങിമരണം; ഇരവിപുരത്തെ സിനിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെ കഥ
'ബാഡൂ' ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയുള്ള പരിചയം അവിഹിതമായി മാറി; ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായതിനാൽ ഇണക്കിളികളായി ചുറ്റിയടിച്ചു; പിണങ്ങുമ്പോൾ ദേഹോപദ്രവം പതിവായതിനാൽ കുതിരവട്ടത്തെ ഡോക്ടറേയും കാട്ടി; അമിതമായ വികാരപ്രകടനം നടത്തിയ അദ്ധ്യാപിക പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല കാമുകനുമായി; മാന്തിപൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടിയത് ജീവൽ ഭയം കൊണ്ടും; വാട്സ് ആപ്പ് ഹാക്കിങ് വിദഗ്ധന്റെ കഥ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാതെ പൊലീസും; ഇരവിപുരത്തെ സിനിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെ പ്രണയ രഹസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ജിഷയെ കൊന്നത് അമീർ ഉൾ ഇസ്ലാം അല്ല! ഷോജിയെ കൊന്നതും ഇതേ ആൾ; എന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു; മാതിരപ്പിള്ളിയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും എല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയാം; ജിഷയെ കൊന്നത് സെക്‌സ് റാക്കറ്റിന്റെ പിണിയാളുകൾ; പൊലീസിലും കോടതിയിലും കൊലയാളിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാർ; രണ്ട് പേരെ കൊന്ന ക്രിമിനലിനൊപ്പം താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തുറന്നുപറച്ചിൽ; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കോലഞ്ചേരിക്കാൻ അജി
എത്ര ആട്ടി ഓടിച്ചാലും പിന്നേം തോണ്ടാൻ വരും; മൊബൈലിലേക്ക് മെസേജുകൾ അയക്കും; ബിജു സോപാനം ഇടപെട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല; അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേജ് ഷോയുടെ പേരിലെ ഒഴിവാക്കൽ സംവിധായകന് വഴങ്ങാത്തതിന്റെ പ്രതികാരമെന്ന് നിഷാ സാരംഗ്; നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞതിരിക്കട്ടെ; ഇനി ആരോടും പറയണ്ട; പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ആരും വിളിക്കില്ലെന്ന് ഉപദേശം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ നൽകിയെന്ന് മാലാ പാർവ്വതിയും; ഫ്‌ളവേഴ്‌സിലെ 'ഉപ്പും മുളകിലും' വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്
അടിവസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പരിതപിച്ച് മത്സരാർത്ഥികൾ; രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് സ്‌നേഹ പൂർവ്വം നൽകിയ വെള്ള ഷഡി തലയിൽ ചുറ്റി അർമാദിച്ച് നടന്ന് അരിസ്റ്റോ സുരേഷിന്റെ കൊഴുപ്പിക്കൽ; ഇഷ്ടമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ, സ്നഹപൂർവ്വം മോഹൻലാൽ എന്ന കുറിപ്പോടെ 'ജട്ടി' നൽകി ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇടപെടൽ; ഏഷ്യാനെറ്റിലെ റിയാലിറ്റി ഷോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ
മഞ്ജു വാര്യർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സാധ്യത; ചട്ടപ്രകാരം ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ പുതിയ നേതൃത്വത്തെ വെട്ടിലാക്കുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ; പരിധി വിടുന്ന സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഇടവേള ബാബു; ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തതിനെ വിമർശിച്ചതിൽ പാർവ്വതിയും റിമാ കല്ലിംഗലും രമ്യാനമ്പീശനും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും; കടുത്ത നടപടികൾ കൂടിയേ തീരുവെന്ന് താരസംഘടനയിലെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ; അനുനയത്തിന് മോഹൻലാൽ; ഇനി ഞാൻ 'അമ്മ'യിലേക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് ജനപ്രിയനായകനും
അമൃത ടിവിയിൽ 'ഓർമ്മയിൽ' ഡോക്യൂഫിഷനുമായി തുടക്കം; മഴവിൽ മനോരമയിൽ 'തട്ടിയും മുട്ടിയും' നടന്ന് ആദ്യ പേരുദോഷമുണ്ടാക്കി; നടിയോട് അശ്ലീലം പറഞ്ഞെന്ന പരാതിയിൽ രാജി എഴുതി വാങ്ങിച്ചത് തന്ത്രപരമായി; ഉപ്പും മുളകും റേറ്റിംഗിൽ മുന്നേറിയപ്പോൾ സംവിധായകൻ വീണ്ടും പ്രശസ്തിയുടെ നെറുകയിലെത്തി; നിഷാ സാരംഗിനെ 'തൊട്ടു കളിച്ചപ്പോൾ' വീണ്ടും പണി കിട്ടി; ഫ്ളവേഴ്സ് ചാനലിനെ വെട്ടിലാക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെന്ന സംവിധായകന്റെ കഥ
അഗ്നിസാക്ഷിയുടെ ഷൂട്ടിങ് കാണാൻ പോയി ഇല്ലത്തെ പെൺകുട്ടിയായി; വിവാഹ ബന്ധം തകർന്നപ്പോൾ മക്കളെ പോറ്റാൻ സെയിൽസ് ഗേളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറുമായി; പ്രാർത്ഥന ഗുരൂവായൂരപ്പൻ കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും കൈനിറയെ കഥാപാത്രമെത്തി; അഭിനയത്തിനൊപ്പവും കുടംപുളിയും തേയിലയും വിറ്റത് സ്വന്തംകാലിൽ നിൽക്കാൻ; 'അമ്മ'യിലെ കരച്ചിലും അവാർഡ് വാങ്ങലും താരങ്ങളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു; ഉപ്പും മുളകിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയ നിഷാ സാരംഗിന്റെ ജീവിതകഥ