1 usd = 64.89 inr 1 gbp = 90.66 inr 1 eur = 79.79 inr 1 aed = 17.67 inr 1 sar = 17.30 inr 1 kwd = 216.65 inr

Feb / 2018
25
Sunday

വിവാഹ സമയം എങ്ങനെ അറിയാം: ഒക്ടോബർ നാലാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

October 23, 2017 | 12:15 PM | Permalinkസ്വന്തം ലേഖകൻ

മ്മുടെ ജാതകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിഗ്രികളിൽ നില്ക്കുന്ന ഗ്രഹത്തെ ദാരകാരകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു . ഈ ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹം. ഈ ഗ്രഹം അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ, മാനസിക ആരോഗ്യം, അവർ എവിടെ നിന്ൻ വരുന്നു, അവരുടെ യഥാർത്ഥആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എൻത് എന്നിവയെ ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹം നില്ക്കു ന്ന ഭാവം, അതിന്റെ അധിപൻ , അതിന്റെ നക്ഷത്രം, എന്നിവയുടെ മൊത്തമായ ഒരു കണക്ക് എടുത്താൽ പങ്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പക്ഷെ വിവാഹത്തിനുള്ള്ള്ള ഏതാണ്ടൊരു സമയം അറിയാൻ ഏഴാം ഭാവം അതിന്റെ അധിപൻ , അതിന്റെ നക്ഷത്രം, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നില്ക്കു ന്ന ഗ്രഹം എന്നിവ ആണ് ഉത്തമം., ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മഹാ ദശാ കാലം, അപഹാര കാലം എന്നിവയിൽ ആണ് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള്ള്ള കൂടുതൽ സാധ്യത. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപൻ ഏതു ഭാവത്തിൽ നില്ക്കു ന്നോ ആ ഭാവത്തിൽ ഉള്ള്ള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാ കാലം ആയിരിക്കും വിവാഹ കാലം.

ഒരാളുടെ ജീവിത കാലത്ത് വിവാഹത്തിൻ യോജിച്ച പല സമയങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജാതകം നോക്കി വിവാഹത്തിൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച അവസരം ഏതാണെന്ൻ മാത്രമേ പറയാനാകൂ. ഏഴാം ഭാവതിനോടു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബൻധം വരുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ ആണ് സാധാരണ വിവാഹം നടക്കുക. വിവാഹ യോഗം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നും ഇല്ല, അതും ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കി ആണ് അറിയാൻ കഴിയുക. ചില മഹാ ദശാ കാലങ്ങൾ മൂന്നു വർഷുമായിരിക്കും, ചിലത് ആറു മാസം, ചിലത് ഒരു വർഷം, അപ്പോൾ ഈ ദശാ കാലം ഒക്കെ തന്നെയും, നിങ്ങൾക്ക് യോജ്യരായ പല വ്യക്തികളെയും കണ്ടെത്തും എന്ൻ സാരം. അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർമികക ബൻധനങ്ങൾ ഉള്ള്ള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ജീവിത യാത്രയിൽ പ്രപഞ്ചം നിശ്ചയിച്ച സമയ പരിധി വരെ നാം ഒന്നിച്ചു നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. ചില ബൻധങ്ങളുടെ കാലാവധി ഹ്രസ്വമാകുമ്പോൾ ചില ബൻധങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി നില നില്ക്കു കയും ചെയ്യും.

ചിലർക്ക് വിവാഹ യോഗം താമസിച്ചാണ് എത്തുക., കാരണം അവർക്മാ അങ്ങനെ ഉള്ള്ള്ള ഒരു വിവാഹ ബൻധം ആയിരിക്കും പല രീതിയിലും യോജിച്ചത്. അത് മനസിലാക്കി നീങ്ങുക. നാട്ടുകാർക്ക്മ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും വിവാഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുക അതിൽ ഏർ‌പ്പെ്ടുന്ന വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് വരെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതം, സാമൂഹിക ജീവിതം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്ി കൂടുതലായി ലഭിക്കും എന്ൻ മനസിലാക്കുക.

നാലാം വാരം 

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)
വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബൻധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബൻധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞുനില്ക്കു ന്നശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെൻറുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾഎ്ന്നാ ഏഴാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ ആഴ്ച ഈ ഭാവതിലെക്ക് ചൊവ്വ എത്തുന്നതാണ്. വിവാഹ ബൻധം, പ്രേമ ബൻധം എന്നിവയിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ച്കൾ, ഈ ചർച്ച കളിൽ നിങ്ങളുടെ വേറിട്ട നീക്കങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉള്ള്ള്ള ബൻധങ്ങളിൽ പുതിയ നിബൻധനകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക . ശത്രുക്കൾ , നിങ്ങൾക്ക്േ എതിരായി നില്ക്കു ന്ന സാഹചർയങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ അവസരം സജീവമാണ്. അതിനാൽ പുതിയ ബൻധങ്ങളിൽ , നിൻ‌ലവിൽ ഉള്ള്ള്ള വ്യക്തി ബൻധങ്ങൾ, ബിസിനസ് ബൻധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രധക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

സെക്‌സ്, തകർച്ചകൾ, പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ, ആയുർ‌ദൈർഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ള്ള്ളരൂപാൻതരം, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ജോയിൻറ് സ്വത്തുക്കൾ, ടാക്‌സ് , ഇൻഷുറൻ‌സ്, ലോണുകൾ എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാർയങ്ങളുടെ മേൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീഴും. ലോണുകൾ ലഭിക്കാനും നല്കാകനും നല്കാ്‌നും ഉള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നെത്തും. പാർട്ണകർ ഷിപ്പ് ചർച്ചവകൾ, പങ്കാളിയോടുള്ള്ള്ള സീരിയസ് ചർച്ചളകൾ, നിഗൂഡ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള്ള്ള താല്പർയം, പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻ‌സ് , ടാക്‌സ് എന്നിവയിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണ്ട അവസരം, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ആശങ്ക എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)

ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള്ള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവർത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ ആറാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ എത്തും. ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള്ള്ള ബൻധം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസരമാണ്. ബാധ്യതകളിലെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. ദിവസേന ഉള്ള്ള്ള ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള ശ്രമം, സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള്ള്ള നിരവധി ചർച്ചകൾ, നിരവധി ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ, മത്സര പരീക്ഷകൾ, എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യം സൗൻദർയം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകാം. 

വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബൻധങ്ങൾ, ബിസിനാസ് ബൻധങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കു ന്ന ശത്രുക്കൾ,എഗ്രീമെൻറുകൾ, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകൾ‌എോന്നാ ഏഴാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തും. പുതിയ ബൻധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ച കൾ, പുതിയ കൊൻറ്രാക്ക്ട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ചചകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള്ള്ള ബൻധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അവസരമാണ്. പുതിയ ബൻധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള തീരുമാനതെക്കാൾ, ചർച്ചണകൾ മാത്രമാണ് നടത്തേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ അവസരം വ്യക്തി ബൻധങ്ങളിലും , സാമൂഹിക ബൻധങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. പുതിയ ജോലിക്കുള്ള്ള്ള അവസരം, ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ആശങ്ക എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)
ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികൾ, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷൻ, നെത്വർക്കിങ്, ഹോബികൾഎന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ വന്നെത്തും. കുട്ടികൾ, യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തി്ക്കാൻ ഉള്ള്ള്ള അവസരം വന്നേക്കാം. ആസ്വാദന കലകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. ടീം ചർച്ചനകൾ, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള്ള്ള പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, സ്വൻതം സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പ്ലാനുകൾ, സ്വൻതം കഴിവുകൾ പ്രദർശിടപ്പിക്കാൻ ഉള്ള്ള്ള അവസരം, പുതിയ ഹോബികൾ എന്നിവ ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം. പ്രേമ ബൻധം, വിവാഹ ബൻധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഉള്ള്ള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.

ബാധ്യതകൾ, ആരോഗ്യം, ജോലി സ്ഥലം,ദിവസേനാ ഉള്ള്ള്ള ജീവിതം, സഹ പ്രാവർത്ക്ർ, ശത്രുക്കൾ,വളർത്തു മൃഗങ്ങൾഎന്നാ ആറാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തുന്നതാണ്. ജോലി, ജോലി സ്ഥലം എന്നിവ ഈ അവസരം വളരെ പ്രധാനമായി തീരും. ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. ദിവസേന ഉള്ള്ള്ള ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള ശ്രമങ്ങൾ, സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള്ള്ള ചർച്ചകൾ , ആശയ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ടുള്ള്ള്ള ജോലികൾ, ടീം ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ വേറിട്ട നിലപാടുകൾ, പുതിയ ആരോഗ്യ ക്രമം, മത്സര പരീക്ഷകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള്ള്ള അവസരം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)
മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്, ബൻധുക്കൾ, സൻതോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകർയങ്ങൾ എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ വന്നെത്തും. കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാക്ക് തർക്ക ങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചതകൾ എന്നിവയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, വീട് മാറ്റം, വീട് വില്പന, വീടിനോട് അനുബൻധമായ പല തര0 ജോലികൾ, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള്ള്ള യാത്രകൾ, ബൻധു ജന സമാഗമം, , പൂർവി്ക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പ്ലാനുകൾ, ജീവിത സൗകർയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള പ്ലാനുകൾ എന്നിവ ആയിരിക്കും ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലായും സംഭവിക്കുക. 

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികൾ, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ, ഊഹ ക്കച്ചവടം, സെല്ഫ് പ്രൊമോഷൻ, നെത്വർക്കിങ്, ഹോബികൾഎന്നാ അഞ്ചാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തും. . കുട്ടികൾ, യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തി.ക്കാൻ ഉള്ള്ള്ള അവസരം വന്നേക്കാം. നെറ്റ് വർക്കിം്ഗ് അവസരങ്ങൾ പുതിയ സുഹൃദ് ബൻധങ്ങൾ, പ്രേമ ബൻധം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഈ ബൻധങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വേറിട്ട നിലപാടുകൾ, സ്വൻതം സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ, ഈ ബൻധങ്ങളുടെ പുരോഗമാനതിനായുള്ള്ള്ള ചർച്ച്കൾ, , ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള്ള്ള പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, സ്വൻതം കഴിവുകൾ പ്രദർശി,പ്പിക്കാൻ ഉള്ള്ള്ള അവസരം, വിനോദ പരിപാടികൾ, ടീം ജോലികൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
ധൈർയ0, ശൗർയം, സഹോദരങ്ങൾ, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്‌സ്, ടെക്‌നോളജി. ചെറുയാത്രകൾ, ചെറുകോഴ്‌സുകൾ, അയല്ക്കാർഎന്നാ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രോജക്ക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള്ള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ഭാവം ആശയ വിനിമയം, കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്നിവയുടെതാണ്. അതിനാൽ ഈ വിധ ജോലികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകാം. പഠനം, ചെറു യാത്രകൾ, ഇലെക്ട്രോനിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള്ള്ള ശ്രമം., സഹോദരങ്ങളോടുള്ള്ള്ള സീരിയസ് ചർച്ചുകൾ, നെറ്റ് വർക്കിങ് അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകും.

മാതാപിതാക്കൾ,സ്വത്ത്, ബൻധുക്കൾ, സൻതോഷം, വളർച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകർയങ്ങൾ എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തും. ഈ ഭാവം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, വീട് മാറ്റം, വീട് വില്പന എന്നിവയുടെതാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. മാതാ പിതാക്കളുമായുള്ള്ള്ള സംവാദം, പൂർവിണക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പ്ലാനുകൾ, ജീവിത സൗകർയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള പ്ലാനുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള്ള്ള യാത്രകൾ, മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ആലോചനകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)
ധനം വസ്തു വകകൾ, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം , സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ എത്തും. . സാമ്പത്തിക വിഷയം വളരെ അധികം പ്രധാനമായി തീരും. . പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ധന സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള്ള്ള ചർച്ചചകൾ, പുതിയ പാർട്ട്ം ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള്ള്ള നീക്കങ്ങൾ, പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള്ള്ള അവസരം എന്നിവ ഉണ്ടാകും., നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വർധ!നയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പുതിയ പ്ലാനുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള്ള്ള അവസരം ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മറ്റുള്ള്ള്ളവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകാം.

ധൈർയ0, ശൗർയം, സഹോദരങ്ങൾ, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്‌സ്, ടെക്‌നോളജി. ചെറുയാത്രകൾ, ചെറുകോഴ്‌സുകൾ, അയല്ക്കാർഎന്നാ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സൂർയൻ വന്നെത്തും,. എഴുത്ത് , എഡിറ്റിങ് , എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ചെറു യാത്രകൾ, ചെറു കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങളോടുള്ള്ള്ള സംവാദം, ഇലെക്ട്രോനിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള്ള്ള ശ്രമം, നെറ്റ വർക്കിം ഗ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ജോലി സംബൻധമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള്ള്ള അവസരം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം.

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്‌സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജസ്വലത,എന്നാ ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ വന്നെത്തും. ജീവിതത്തിൽ. ആരോഗ്യം , സൗൻദർയം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. വ്യക്തി ബൻധങ്ങൾ, സാമൂഹിക ബൻധങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ അവസരം വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഈ ബൻധങ്ങളിൽ പുതിയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ധനം വസ്തു വകകൾ, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം , സംസാരം, കുടുംബം എന്നാ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തും. . പുതിയ പാർട്ട്് ടൈം ജോലി, പുതിയ ബിസിനസ് പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. . ലോണുകൾ ലഭിക്കാനോ നല്കാചനോ ഉള്ള്ള്ള അവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർധികപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ആലോചന., പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കാനുള്ള്ള്ള ശ്രമം, സാമ്പത്തിക കാർയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ചള, മറ്റുള്ള്ള്ളവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അൻഗീകരിക്കാനുള്ള്ള്ള വൈമനസ്യം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
രഹസ്യ മോഹങ്ങൾ, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകൾ, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്‌സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ പൻത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ വന്നെത്തും. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക നിലപാടുകളുടെതാണ്. ഏതു ഗ്രഹം ഈ ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സൻതോഷം, മാനസിക ആരിഗ്യം എന്നിവയെ ആണ് എടുത്തു കാട്ടുക. ദൂര യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പ്ലാനുകൾ, ദൂര ദേശ വാസത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള്ള്ള ചർച്ച കൾ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള്ള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടു നില്ക്കാ നുള്ള്ള്ള ആഗ്രഹം , ചാരിറ്റി പ്രവർത്ത്‌നങ്ങൾ, നിഗൂഡ വിഷയങ്ങളോടുള്ള്ള്ള താല്പർയം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വംലുക്‌സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജസ്വലത,എന്നാ ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സൻതോഷം , ഭാവി എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകളെ ഇവ കാണിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ, ആരോഗ്യം സൗൻദർയം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉള്ള്ള്ള ബൻധങ്ങളിൽ വേറിട്ട നിലപാടുകൾ, പുതിയ ബൻധനഗ്ലെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള താല്പർയം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
മോഹങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങൾ, കൂട്ടായ്മകൾ, ടീംജോലികൾ,ഗ്രൂപ്പുകൾഎന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ വന്നെത്തും. സുഹൃദ് ബൻധങ്ങൾ, ലോങ്ങ് ടേം ബിസിനസ് ബൻധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി നീക്കങ്ങളെ ഈ അവസരം നിങ്ങൾ വരവേല്ക്കുംി. ഇവ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലോ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലോ ആയിരിക്കാം. നിലവിൽ ഉള്ള്ള്ള സുഹൃദ് ബൻധം , ലോങ്ങ് ടേം ബൻധം എന്നിവയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ടീം ചർ‌ച്ചോകൾ, പുതിയ ലാഭകരമായ പ്രോജക്ക്ട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർചച എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

രഹസ്യ മോഹങ്ങൾ, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകൾ, ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്‌സ് ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത എന്നാ പൻത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തുന്നതാണ് . ദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള്ള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, ചാരിറ്റി ജോലികൾ, നിഗൂഡ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള്ള്ള അവസരം. ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള റിസേർച്!, എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഈ അവസരം സാധാരണ ആയിരിക്കും.

കാപ്രിക്കോൺ (ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
ജോലി, സമൂഹത്തിലെവില , മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാർഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കർ‌ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ എത്തും. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. അധികാരികലുമായുള്ള്ള്ള ചർച്ചകൾ, ടീം ചർച്ചകൾ,പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ,. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള്ള്ള അവസരം, എന്നിവ ഉണ്ടാകും/

മോഹങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങൾ, കൂട്ടായ്മകൾ, ടീംജോലികൾ,ഗ്രൂപ്പുകൾഎന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തും. നിലവിൽ ഉള്ള്ള്ള ലോങ്ങ് ടേം ബൻധങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ, പുതിയ ടീം ചർച്ച കൾ, പുതിയ ലോങ്ങ് ടേം ബൻധങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക . കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ചേരാനുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങളും എത്താം.

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)
ദൂരയാത്രകൾ, ആത്മീയത, വിദേശ ബൻധം, ഉയർന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീർത്ഥാടനം എന്നാ ഒൻപ്താം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ എത്തുന്നതാണ്. നിയമ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള റിസേർച്ത നടത്തും,. ദൂരയ യാത്രകൾ, ഈ യാത്രകളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെറു തടസങ്ങൾ, വിദേശത്ത നിന്നുള്ള്ള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള്ള്ള സംസർഗം!, ഉപരി പഠനം., നിഗൂഡ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയില ഉള്ള്ള്ള താല്പർയം, എഴുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള്ള്ള അവസരം നിയമ , എന്നിവ ഉണ്ടാകും. തീർത്ഥായടനം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള വിശകലനം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ജോലി, സമൂഹത്തിലെ വില, മാതാപിതാക്കൾ, അധികാരികൾ, ജീവിതാ മാർഗം, എംപ്ലോയർ ,സമൂഹതിലെ വിലഉല്ക്കർ‌ഷേച്ഛ എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിൽ സൂർയൻ എത്തും. ഈഭാവത്തിൽ ബുധനും നില്ക്കു ന്നു . ആശയ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട അനേക ജോലികൾ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ചകൾ, അധികാരികളുടെ ഉപദേശം ലഭിക്കുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ, ജോലിയുടെ വിവിധ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള പ്ലാനിങ് എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)
സെക്‌സ്, തകർച്ചകൾ, പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ, ആയുർ‌ദൈർഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ള്ള്ളരൂപാൻതരം, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ജോയിൻറ് സ്വത്തുക്കൾ, ടാക്‌സ് , ഇൻഷുറൻ‌സ്, ലോണുകൾ എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ചൊവ്വ എത്തും. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള്ള്ള വെല്ലുവിളി പ്രതീക്ഷിക്കുക. സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണം ഒരു വെല്ലുവിളി ആയി തോന്നാം. ലോണുകൾ ലഭിക്കാനും നൽകാനും ഉള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ., ജോയിൻറ് സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള ചർച്ച. പങ്കാളികലോടുള്ള്ള്ള വിശദീകരണം, നിഗൂഡ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള്ള്ള താല്പർയം. ആൻതരികമായ രൂപാൻതരം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ദൂരയാത്രകൾ, ആത്മീയത, വിദേശ ബൻധം, ഉയർന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീർത്ഥാടനം എന്നാ ഒൻപ്താം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂർയൻ എത്തുന്നതാണ്. ദൂര യാത്രകൾ, തീർത്ഥാനടനം എന്നിവയിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉപരി പഠനത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള്ള്ള ചർച്ച കൾ, എഴുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള്ള്ള അവസരങ്ങൾ. വിശ്വാസം, മതം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള്ള്ള അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

 jayashreeforecast@gmail.com 

ജയശ്രീ    
ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ റിസേര്‍ച് അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷ്മായി വെസ്റ്റേണ്‍, വേദിക് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രക്ടിസ് ചെയ്യുന്നു. 11 വര്‍ഷം തിയോളജി പഠനം കഴിഞ്ഞ ജയശ്രീ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജില്‍ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌ന/ഹൊററി ജ്യോത്സ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താല്പര്യം.
www.astrogospel.com

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
ദുബായിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നിത്യഹരിത നായിക; ശ്രീദേവിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ബോളിവുഡ് നടൻ മോഹിത് മാർവയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുടുംബ സമേതം എത്തിയ വേളയിൽ; ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത് വിവാഹ സൽക്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കവേ രാത്രി 11.30തോടെ; മരണസമയത്ത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താവ് ബോണി കപൂറും മകൾ ഖുഷിയും
ബോളിവുഡിലെ താരറാണിയായി തിളങ്ങി നിൽക്കവേ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയുമായി കടുത്ത പ്രണയം; രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് പോലും ഗോസിപ്പുകൾ; പ്രണയത്തകർച്ചയിൽ താങ്ങായ നിർമ്മാതാവ് ബോണി കപൂറുമായുള്ള വിവാഹവും വിവാദങ്ങൾ നിറച്ചു; ബോണി ശ്രീദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ആദ്യ ഭാര്യയിൽ നിന്നും വിവാഹ മോചനം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് അതീവ രഹസ്യമായി
തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവകാശിക്കാരി ശ്രീഅമ്മ യാങ്കർ അയ്യപ്പൻ എന്ന ശ്രീദേവി ഇന്ത്യൻ സിനിമ കീഴടക്കിയത് വശ്യമായ സൗന്ദര്യവും അഭിനയ പാടവവും ഒരുപോലെ കൈമുതലാക്കി; കമൽഹാസൻ ജോഡിയായപ്പോൾ തെന്നിന്ത്യയിൽ പിറന്നത് നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റുകൾ ഹിറ്റുകൾ; നായികയായി അവസരം നൽകിയ മലയാള സിനിമയോട് എ്ന്നും പ്രേമം; ഹിമ്മത്വാലയിലെ അഭിനയത്തോടെ ബോളിവുഡിന്റെ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാറായി
ചെറുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ പോലും വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി സ്വീകരിക്കന്ന മോദി എന്തുകൊണ്ട് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ സഹമന്ത്രിയെ അയച്ചു...? മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യയുമായി കൈ കൂപ്പി എത്തിയ പയ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആകെ നിരാശ; ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാവുമെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ
ബൈബിളിനകത്തു കണ്ട 'രാഖി' സത്യം പറഞ്ഞു; സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപികയെ ആസിഡൊഴിച്ച് ആക്രമിച്ചത് പ്രണയം മൂത്ത്; വിരൂപിയായാൽ അന്യമതക്കാരിയെ തനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് മർച്ചന്റ് നേവിക്കാരൻ സ്വപ്നം കണ്ടു; കപ്പലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുമായി സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയത് കല്ല്യാണം മുടക്കാൻ; കുറ്റിച്ചലിലെ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പരുത്തിപ്പള്ളിക്കാരൻ സുബീഷ് വേണുഗോപാൽ അറസ്റ്റിൽ; പ്രതിയിലേക്ക് പൊലീസെത്തിയത് സമർത്ഥമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ
സ്വർണ്ണാഭരണം മോഷണം പോയെന്നത് കള്ളക്കഥ; ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഉഭയസമ്മത പ്രകാരവും; പരാതിക്കിടയാക്കിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതിയിൽ വികാരിക്കും ബംഗ്ലാദേശിനിക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ല; സിംബാബ് വേക്കാരേയും ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും; പരാതിക്കാരി ഉറച്ചു നിന്നാൽ അച്ചൻ കുടുങ്ങും; പള്ളി മേടിയിലെ പീഡനത്തിൽ നിറയുന്നത് ഹണിട്രാപ്പ് തന്നെ; ഫാ തോമസ് താന്നിനിൽക്കും തടത്തിൽ ഊരാക്കുടുക്കിൽ
ഫയൽ ഒപ്പിട്ടശേഷം, അടുത്ത നിമിഷം മന്ത്രി എന്നെ ചുംബിച്ചു; ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടുകയും ആഴക്കടലിൽ പെട്ടെന്നവണ്ണം ഉലയുകയും ചെയ്തു; ഒച്ചവച്ച് ആളെക്കൂട്ടാനുള്ള അവിവേകം എനിക്കുണ്ടായില്ല; വൈപ്‌സ് കൊണ്ട് കൈ തുടച്ച് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞാനിറങ്ങിപ്പോന്നു; സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് മന്ത്രിയിൽ നിന്നും ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഫേസ്‌ബുക്കിൽ എഴുതി മുൻ പിആർടി ഉദ്യോഗസ്ഥ
സാം എബ്രഹാമിനെ കൊന്നത് ഭാര്യയും കാമുകനും ചേർന്ന് തന്നെ; സോഫിയയും അരുൺ കമലാസനനും കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി; വികാരരഹിതനായി വിധി കേട്ട് ഒന്നാം പ്രതി; സോഫിയ വിധി കേട്ടതും ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങിയതും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്; ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് കോടതി നിഗമനത്തിലെത്തിയത് 14 ദിവസത്തെ വിചാരണയ്‌ക്കൊടുവിൽ; മെൽബണെ ഞെട്ടിച്ച മലയാളി കൊലയിൽ ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വാദം അടുത്ത മാസം 21ന് തുടങ്ങും
രാകേഷ് എങ്ങനെ ഡയസിലിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ബാലനോട് ചോദിച്ചത് പാച്ചേനി; സിപിഎം പ്രതിനിധിയായെന്ന് ജയരാജൻ നൽകിയ മറുപടി തിരിച്ചടിച്ചു; ജനപ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ മന്ത്രിമാർ പതറി; കെസി ജോസഫിനേയും സണ്ണി ജോസഫിനേയും കെഎം ഷാജിയേയും എത്തിച്ച് യുഡിഎഫിന്റെ മിന്നൽ ആക്രമണവും; സമാധാന ചർച്ച പൊളിഞ്ഞത് ഭരണക്കാരുടെ പിടിപ്പുകേടിൽ
90 കളിൽ എതിരാളികളെ വക വരുത്തിയത് 'കാൽ വെട്ടു സംഘം'; കുടൽമാല പുറത്താക്കി മണ്ണ് വാരി ഇട്ടും മുഖം വെട്ടിക്കീറിയും കൊലകൾ; ദേഹമാസകലം പഴുത്തുള്ള ക്രൂര മരണം ഒഴിവാക്കൻ എസ് കത്തിയെത്തി; ഷുഹൈബിനെ കൊന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം തലക്കു പിടിച്ച് അഴിഞ്ഞാടുന്ന ചാവേറുകൾ; കാൽവെട്ടി വൈകല്യം വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചത് സിഐടിയുക്കാരനും; മട്ടന്നൂരിലെ കൊലയിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ജയരാജൻ; സിബിഐയെ എത്തിക്കാനുറച്ച് സുധാകരനും
രാമചന്ദ്രന് ജാമ്യം നിന്നത് സുഷമാ സ്വരാജ് തന്നെ; ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ; മോചനത്തിനായി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തത് ദുബായിലെ ബിജെപി എൻആർഐ സെൽ നേതാവ്; ഷെട്ടിയുടെ 100 മില്ല്യണും തുണയായി; ഇനി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് ഡൽഹിക്കാരന്റെ കടം മാത്രം; എല്ലാവരും കൈവിട്ടു ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ അറ്റ്‌ലസ് രാമചന്ദ്രനെ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത്‌ ഇങ്ങനെ
ഉറക്കത്തിൽ ആരോ ചുണ്ടിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായി തോന്നി; ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ബഹളം വച്ചിട്ടും ആരും സഹായിച്ചില്ല; പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവും ഫേസ്‌ബുക്കിൽ മാത്രം; കൺമുന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കില്ല; സിനിമയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമാണ് പൊലീസിനെ വിളിക്കാനും പിടികൂടാനും സഹായിച്ചത്: മാവേലി യാത്രയിലെ ദുരനുഭവം മറുനാടനോട് വിവരിച്ച് സനൂഷ
മോഹൻലാലിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ കിറുകൃത്യമായി പറഞ്ഞു; ദിലീപിന്റെ സമയം വെളിപ്പെടുത്തലും ശരിയായി; ഇപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കുടുംബത്താൽ ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്ന പ്രവചനവും ഫലിച്ചു; 'ആസ്വാമി' എന്ന് വിളിച്ചു പുച്ഛിച്ച മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ 'അയ്യോസ്വാമി എന്നായി വിളി; സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ ഭാവി പറയുന്നതിലെ കൃത്യത ചർച്ചയാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ
ചെറുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ പോലും വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി സ്വീകരിക്കന്ന മോദി എന്തുകൊണ്ട് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ സഹമന്ത്രിയെ അയച്ചു...? മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യയുമായി കൈ കൂപ്പി എത്തിയ പയ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആകെ നിരാശ; ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാവുമെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ
വലംകൈയായ ശുഹൈബിനെ 36 വെട്ടിൽ തീർത്തതറിഞ്ഞ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയ കെ സുധാകരൻ ഖത്തറിൽ നിന്നും അടുത്ത വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തി; വെട്ടിനുറുക്കിയ മൃതദേഹം കണ്ട് സങ്കടവും രോഷവും അണപൊട്ടി കണ്ണൂരിലെ നേതാവ്; മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സിപിഎം നേതാക്കളുടെ അറിവോടെ നടന്ന ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അക്രമികൾ ഇല്ലാതാക്കിയത് മൂന്ന് അനുജത്തിമാരുടെയും പ്രതീക്ഷയായ ഏകആൺതരിയെ
നാലര ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള വീടും സ്ഥലവും ഈടു വച്ച് ലോൺ എടുത്തത് 15 ലക്ഷം രൂപ; ലോൺ തീർക്കാതെ തന്നെ രൊക്കം കാശിന് എഞ്ചിനിയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വിറ്റത് 45 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി; ഭാര്യയ്ക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ വീട് വിറ്റിട്ടും നാല് വർഷമായി താമസം അവിടെ തന്നെ; കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ തലശ്ശേരിയിലെ വീട് വിൽപ്പന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനോ?