1 usd = 71.88 inr 1 gbp = 90.67 inr 1 eur = 81.89 inr 1 aed = 19.57 inr 1 sar = 19.15 inr 1 kwd = 236.34 inr

Dec / 2018
11
Tuesday

 ശുഭയോഗങ്ങളുടെ ചതി

December 18, 2017 | 04:59 PM IST | Permalink ശുഭയോഗങ്ങളുടെ ചതി

ജയശ്രീ

ഞ്ച മഹാപുരുഷ യോഗം എന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകണം. ഇവ നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹദ് വ്യക്തിയായി തീരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണു സൂചന. ബുധൻ, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ മാത്രം നോക്കി ആണ് ഈ യോഗങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുക, നിർബന്ധമായും സൂര്യനോ, ചന്ദ്രനോ ഇവയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.  ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോ, ചന്ദ്രനിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര ഭാവങ്ങളിൽ അതും സ്വന്തം രാശികളിൽ  , അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച രാശിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ മൂല ത്രികോണ രാഷികളിലോ ,  ബുധൻ, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നിവ നിന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗം ഉണ്ടെന്നു കണക്ക് കൂട്ടാം. ഈ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളും വേറെ വേറെ യോഗങ്ങൾ ആണ് നൽകുക.

ബുധൻ:

ബുധൻ നൽകുന്ന യോഗത്തിന്റെ പേര് ഭദ്ര യോഗം എന്നാണു. ബുധൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ബുദ്ധി, വിശകലന മനോഭാവം, സഹോദരങ്ങൾ, ആശയ വിനിമയ ശേഷി,  ബിസിനസ് സ്കില്ല്സ് എന്നിവയാണ്. ഭദ്രയോഗം ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബുധൻ സൂചിപിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം എന്നാണു സൂചന. 

ചൊവ്വ:

ചൊവ്വ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് രുചക യോഗം .ചൊവ്വ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ  ഇച്ഛാശക്തി, ആരോഗ്യം, തടസങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ്. ഈ യോഗം ഉള്ളവന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൊവ്വ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ നേടാൻ കഴിയും എന്നാണു സൂചന. 

ശുക്രൻ:

ശുക്രൻ നൽകുന്ന യോഗത്തെ മാളവീയ യോഗം എന്ന് പറയും. ശുക്രൻ സൂചിപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം. സെക്ഷ്വൽ കഴിവുകൾ, ആർഭാട ജീവിതം , സുഖകരമായ ബന്ധങ്ങൾ . ഈ യോഗം ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടെന്നു അനുമാനിക്കാം. 

വ്യാഴം:

വ്യാഴ൦ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യോഗ൦ ഹംസ യോഗമാണ്. വ്യാഴം ആത്മീയതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ്. നീതി ബോധം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിദേശ ബന്ധം, ആത്മീയ പ്രബോധനം എന്നിവ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുവനെ ആണ് ഈ യോഗം കൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുക. 

ശനി:

നി പത്താം ഭാവം ആയ കർമ ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാവം ജന കൂട്ട൦ , ഗവര്മെന്റ്റ് , അധികാരം, പല രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശസ്തി, തന്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

യോഗങ്ങളെ ശുഭ ദായകമായാണ് നാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് വശവും ഉണ്ട്. രണ്ടു പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴച ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിയും. രണ്ടു ഗംഭീരമായ പഞ്ച മഹാപുരുഷ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും. അവ ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഏതു യോഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ യോഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വളരെ ശക്തമായി നില കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ വ്യക്തിക്ക് അവ എതിരായി പ്രവര്തിക്കുകയെ ഉള്ളു. അപൂർണമായ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും, വേദനയിൽ നിന്ന് വേദനയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും. അവയെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുകയും ഇല്ല . 

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന ഭാവം പാപ കർത്രി എന്നാ യോഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ മനസ്, ചിന്ത, സുരക്ഷ മനോഭാവം എന്നാ വിഷയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന ഭാവത്തിന്റെ ഇടതും വലതും ഉള്ള ഭാവങ്ങളിൽ ക്രൂര ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തകൾ നെർഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു ഭാവത്തിന്റെ ഇടതും വലതു൦അശുഭ ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനെ പാപ കർത്രി എന്നും, ശുഭ ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനെ ശുഭ കർത്രി എന്നും പറയുന്നു.  ശുഭ കർത്രി ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടകാരി ആകുകയും ചെയ്യും.   

ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ശുഭ യോഗങ്ങൾ കുറവാണ് എന്ന് കരുതി ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചാര്ട്ടിന്റെ ഉടമയെക്കാൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭേദമാണ് നമ്മിൽ പലരുടെയും ജീവിതം.   ശുഭ കർമങ്ങൾ കൊണ്ട് പല നല്ല യോഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. എല്ലാം ഒരു ബാലൻസിങ് രീതിയിൽ പോകുന്ന ചാര്ട്ടുകലാണ് ലൗകീക ജീവിതത്തിനു യോജിച്ചത്. അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ  ആത്മീയ കോളം ഒക്കെ എഴുതി ജീവിതം തുടരും. അവർ ആരോടും അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. 

ഡിസംബർ    18 - 25

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)
ജോലി, സമൂഹത്തിലെ വില, അധികാരികൾ, എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുന്നതാണ്. മാതാ പിതാക്കൾ അധികാരികൾ, നിങ്ങളുടെ കർമം എന്നിവയെ സൂര്യൻ കൂടുതൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അധികാരികളുമായുള്ള ചർച്ച, നിങ്ങൾ ഇത് വരെ ചെയ്ത ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം, എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇത് വരെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് യോജ്യമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും. സൂര്യൻ പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത ഉള്ള സമയമാണ്. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, സമൂഹ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അവസരം,   അധികാരികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന അവസരം, എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ദൂര യാത്രകൾ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ ഒന്പതാം ഭാവത്തിലൂടെ ബുധൻ സ്ലോ ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ നീങ്ങുന്നു. ഈ ഭാവതിന്മേൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ട്. ദൂര യാത്രകൾ, വിദേശ സംസ്കാരവുമായുള്ള അടുത്ത ഇടപഴകൽ, ഉപരിപടനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീണ്ടു വിചാരം, എഴുത്ത്  പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നീ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള നീക്കങ്ങൾ എനിവ തുടരും. ബുധൻ ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കും. അതോടെ ഒൻപതാം ഭാവത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആശങ്കകൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

ടോറസ് (ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)

ദൂര യാത്രകൾ , ആത്മീയത, വിദേശ ബന്ധം, ഉയര്ന്നപഠനം, എഴുത്ത്, പ്രസിദ്ധീകരണം,ധ്യാനം, ഭാഗ്യം, നിയമം, തീര്ത്ഥാടനം എന്നാ ഒന്പതാം ഭാവതിലെക്ക് സൂര്യൻ ഈ ആഴ്ച എത്തുന്നതാണ്. സൂര്യൻ ഒൻപതാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇവ തീർത്ഥാടനം , ഉല്ലാസ യാത്രകൾ എന്നിവയും ആകാം. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യം, ചർച്ചകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.  വിദേശത്ത നിന്നുള്ള വ്യക്തികളോടുള്ള ചർച്ച, വിദേശ യാത്രകൾ, എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. ഉപരി പഠനത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം, എഴുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ, ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ, നിയമ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള്   എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച  ഉണ്ടാകാം. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള ചർച്ചകൾ, എന്നിവ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, എന്നിവ ഉണ്ടാകും . ഈ ഭാവം മാനസിക സ്മ്മ്ർദ്ടങ്ങളെയും സൂചിപിക്കുന്നു. നിഗൂഡ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ആത്മീയവും മാനസികവും ആയ രൂപാന്തരം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ജമിനി (മെയ് 21 - ജൂൺ 20)
സെക്സ്, തകര്ച്ചകള്, പാര്ട്ണര്ഷിപ്പുകള്, ആയുര്ദൈര്ഖ്യം നിഗൂഡ വിഷയങ്ങള്, ഭൗതികവും,ആത്മീയവുമായുള്ളരൂപാന്തരം, നിക്ഷേപങ്ങള്, ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കള്, ടാക്സ് , ഇന്ഷുറന്സ്, ലോണുകള്   എന്നാ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ നിജ സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുന്ന അവസരവും കൂടിയാണിത്.  സാമ്പത്തിക അതിഥി മെച്ചപ്പെട്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പുതിയ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലി,പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ , അധിക ചെലവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക, ലോണുകൾ നൽകാനും ലഭിക്കാനും ഉള്ള അവസരം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ജോയിന്റ് സ്വത്തുക്കൾ, മറ്റുള്കവരുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ, എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, നിഗൂഡ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസര൦ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങള്, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങള്, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ശത്രുക്കള്,എഗ്രീമെന്റുകള്, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള്എന്നാ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ന്യൂ മൂൺ എത്തും . പുതിയ  തുടക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ പങ്കാളിത ബിസിനസുകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ അവസ്ഥകൾ,  പുതിയ എഗ്രീമെന്റുകൾ  , കൊന്റ്രാക്ക്ട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരം , വിവാഹം പ്രേമം എന്നീ ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

കാൻസർ (ജൂൺ 21 - ജൂലൈ 22)
വിവാഹം, പങ്കാളി , നിയമപരമായ ബന്ധങ്ങള്, ബിസിനാസ് ബന്ധങ്ങള്, തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ശത്രുക്കള്,എഗ്രീമെന്റുകള്, കൊണ്ട്രാക്ട്ടുകള്എന്നാ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഈആഴ്ച  സൂര്യൻ എത്തുന്നതാണ്. നിലവിൽ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംഷ , ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, അവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.  ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കെണ്ടാതിന്റെ ആവശ്യകത മനസിലാകുന്ന അവസരവും കൂടിയാണിത്. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിലും ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള കൊന്റ്രാക്ക്ട്ടുകൾ , ജോബ്‌ ഓഫർ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരമായി ഈ ദിവസങ്ങളെ കാണുക. 

ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു  മൃഗങ്ങൾ ,ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം എന്നാ ആറാം ഭാവത്തിൽ  ഈ ആഴ്ച ബുധൻ തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. എഴുത്ത് , ക്രോയെട്ടീവ് കഴിവുകൾ എന്നാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജോലികളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. സഹ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരും. ദിവസേന ഉള്ള ജീവിത൦ ആരോഗ്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ലിയോ (ജൂലായ് 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു  മൃഗങ്ങൾ , ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം എന്നാ ആറാം ഭാവത്തിൽ  ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും . നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളുടെ മേൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീഴും. ജോലി സ്ഥലം, ആരോഗ്യം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ കൂടുതൽ ദ്രിശ്യമാകുന്ന അവസരമാണ്. പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, ജോലിയിൽ പുതിയ പ്രോജക്ക്ക്ട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ, സഹപ്രവര്തരക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ, ഈ പ്രതീക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമം, അവയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ അവസരം പ്രകടമാകും. 

ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള് എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ബുധൻ തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികളിൽ തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ എടുത്ത് കാട്ടാനുള്ള അവസരം, പുതിയ ടീം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. നിലവിൽ ഉള്ള പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇവയിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാവൂ. പുതിയ ഹോബികൾ, കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും.

വിർഗൊ ( ഓഗസ്റ്റ് 22 - സെപ്റ്റംബർ 22)
ബുദ്ധി, പ്രേമം, കുട്ടികള്, ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകള്, ഊഹ ക്കച്ചവടം,  സെല്ഫ് പ്രൊമോഷന്,  നെത്വര്ക്കിങ്, ഹോബികള് എന്നാ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ നീങ്ങും.  ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീഴും. ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കും. നെറ്റ് വർക്കിങ് അവസരങ്ങൾ,  കുട്ടികൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകാം. വിനോദ പരിപാടികൾ, പുതിയ ഹോബികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഉള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള വാഗ്വാദം, പ്രേമ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. 

മാതാപിതാക്കള്, സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ന്യൂ മൂൺ  എത്തും . പല വിധത്തിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, , ഫർണിഷിങ് , വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം , പൂർവിക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, മാതാ പിതാക്കലുമായുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവയക്കുള്ള സാധ്യതകളും തുടരുന്നതാണ്. 

ലിബ്ര (സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
മാതാപിതാക്കള്,സ്വത്ത്, ബന്ധുക്കള്, സന്തോഷം, വളര്ച്ച,ഉപജീവനം, വീട്, കുടുംബം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങള് എന്നാ നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ വീടിനോട് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. . പല വിധത്തിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകൾ, , ഫർണിഷിങ് , വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം , പൂർവിക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, കുടുംബ യോഗങ്ങൾ, മാതാ പിതാക്കലുമായുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ബന്ധങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, വീട് വൃത്തിയാക്കൽ, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കും വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടുത്ത കുറെ നാളേക്ക് നിങ്ങൾ തുടരും.

ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ  മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ന്യൂ മൂൺ വന്നെത്തും. . ഈ ഭാവം ആശയ വിനിമയങ്ങളുടെതാണ്.  ചെറു യാത്രകൾ, സഹോദരങ്ങലുമായുള്ള സംവാദം, സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ചർച്ച, കൂടുതൽ ആശയ വിനിമയം , ആശയ വിനിമയം , യാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം, അയല്കാർ സഹോദരങ്ങൾ  എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രവത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. 

സ്‌കോർപിയോ (ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
ധൈര്യ൦, ശൗര്യം, സഹോദരങ്ങള്, ആശയവിനിമയം, എലെക്ട്രോനിക്സ്, ടെക്നോളജി. ചെറുയാത്രകള്, ചെറുകോഴ്സുകള്, അയല്ക്കാര്എന്നാ   മൂന്നാം ഭാവതിലെക്ക്  ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുന്നതാണ്  സഹോദരങ്ങളുമാ യുള്ള കൂടുതൽ സംവാദം,  ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, ചെറു യാത്രകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള അവസരങ്ങൾ അടുത്ത കുറെ നാളേക്ക് ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ ആശയ വിനിമയം,  ടെക്നോളജിയുടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം, ഇലെക്ട്രോനിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം , ചെറു കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, നിങ്ങളുടെ ആശയ വിനിമയ ശേഷി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നിരവധി ജോലികല്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ, എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

ധനം, വസ്തു വകകൾ,നിങ്ങളുടെ മൂല്യം, കുടുംബം, എന്നാ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ആഴ്ച ന്യൂൻ വന്നെത്തും. ബുധൻ തന്റെ സ്ലോ ഡൗൺ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ ധന സമ്പാദന മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം, കുടുംബതിനുള്ളിൽ തർക്കം, നിങ്ങളുടെ മൂല്യ വര്ധനക്കായി നടത്തുന്ന ശ്രമംങ്ങൾ, അധിക ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ,  പുതിയ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സാജിറ്റേറിയസ് (നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
നിങ്ങളുടെവ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത എന്നാ ഒന്നാം   ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച ന്യൂ മൂൺ വന്നെത്തും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായി ശ്രമിക്കും. ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പുതിയ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ തന്നെ തയ്യാരാക്കെണ്ടാതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാകും. 

ധനം, വസ്തു വകകൾ,നിങ്ങളുടെ മൂല്യം, കുടുംബം, എന്നാ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് സൂര്യൻ ഈ ആഴ്ച എത്തും . പുതിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം,  ലോണുകൾ എടുക്കാനും നൽകാനും ഉള്ള അവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം, പുതിയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം, സാമ്പത്തികമായ വെല്ലുവിളികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം,  അധിക ചിലവു നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 

കാപ്രിക്കോൺ (ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
നിങ്ങളുടെവ്യക്തിത്വംലുക്സ്, വീക്ഷണകോണ്, മനോഭാവം, വിചാര ധാര , ആരോഗ്യം, ഊര്ജ്ജസ്വലത എന്നാ ഒന്നാം   ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ വന്നെത്തും. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം . നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം , സൗന്ദര്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരും. പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, പുതിയ അവസര്ങ്ങൾ, പുതിയ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസരങ്ങൾ , ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, പുതിയ ബിസിനസ് /വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലൂടെ ചൊവ്വ തുടരുന്നു. പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നില നിൽക്കുന്നു. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം, പുതിയ ടീമിൽ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം, പുതിയ ലോങ്ങ്‌ ടേം പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം, ടീം അംഗങ്ങളോട് ഉള്ള ശക്തി പ്രകടനം, പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലികൾ, സമാന മനസ്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരം, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. 

അക്വേറിയസ് (ജനുവരി 20- ഫെബ്രുവരി 18)
രഹസ്യ മോഹങ്ങള്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കഴിവുകള്,  ബെഡ് പ്ലെഷേഴ്സ്   ഒറ്റപ്പെടല്, ദൂര ദേശ സം,നഷ്ടങ്ങള്, പ്രാര്ത്ഥന  ധ്യാനം, ചാരിറ്റി, നിഗൂഡത  എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തും.  ഈ ഭാവം മാനസിക സ്മ്മ്ർദ്ടങ്ങളുടെതാണ്.  നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ, , വേദന എന്നിവയുടെ മേൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീഴുന്ന സമയമാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശാരീരിരിക അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണ ആയിരിക്കും . ദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ,  പ്രാർത്ഥന,  ധ്യാനം, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള റിസേർച്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ന്യൂ മൂൺ വന്നെത്തും. ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളിൽ  പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധ്ങ്ങിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യം, പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ എത്താവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, പുതിയ ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം എന്നിവ ഉണ്ടാകം.

പയ്സീസ് (ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)
മോഹങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മുതിര്ന്ന  സഹോദരങ്ങള്, കൂട്ടായ്മകള്, ടീംജോലികള്,ഗ്രൂപ്പുകള്എന്നാ പതിനൊന്നാം ഭാവതിലെക്ക് ഈ ആഴ്ച സൂര്യൻ എത്തുന്നതാണ് . പുതിയ ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി എത്താവുന്ന അവസരമാണ്.പുതിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ,   ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ലോങ്ങ്‌ റ്റം ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ജോലി, സമൂഹത്തിലെ വില, അധികാരികൾ, എന്നാ പത്താം ഭാവത്തിൽ  ഈ ആഴ്ച ന്യൂ മൂൺ വന്നെത്തു൦ . നിങ്ങളുടെ ജോലി, ഭാവി പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് പ്രധനമായും ഈ അവസരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ, എഴുത്ത് , മറ്റു ആശയ വിനിമയ മാർഗങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ ,  എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക . പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന, അധികാരികലുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, നിലവിൽ ഉള്ള ജോലിയിൽ പുതിയ അവസ്ഥകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

 jayashreeforecast@gmail.com 

ജയശ്രീ    
ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയില്‍ റിസേര്‍ച് അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞ 8 വര്ഷ്മായി വെസ്റ്റേണ്‍, വേദിക് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രക്ടിസ് ചെയ്യുന്നു. 11 വര്‍ഷം തിയോളജി പഠനം കഴിഞ്ഞ ജയശ്രീ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജില്‍ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌ന/ഹൊററി ജ്യോത്സ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താല്പര്യം.
www.astrogospel.com

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

More News in this category

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബിസിനസ് അടച്ചു പൂട്ടി ഒടിയന്റെ പിന്നാലെ പോയ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ടെൻഷൻ മാറൻ നടത്തിയ തള്ളോ റിലീസിന് മുമ്പേ 100 കോടി ലഭിച്ചെന്ന അവകാശവാദം? എത്രകൂട്ടി കിഴിച്ചാലും 40 കോടി കടക്കില്ലെന്നിരിക്കെ എന്തിന് നുണ പറഞ്ഞ് ലാലേട്ടനെ കൂടി കഴുപ്പത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ച് ആരാധകർ; കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി താരമായി സംവിധായകൻ; റിലീസിംഗിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഒടിയൻ ചർച്ചയിൽ നിറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
മധ്യപ്രദേശിൽ ഫോട്ടോഫിനിഷിലേക്ക്; രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം; ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ ഭരണം ഉറപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്; മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തെലുങ്കാനയിൽ ടിആർഎസ് ഭരണം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ അട്ടിമറിച്ച് മിസോറാമിൽ എംഎൻഎഫും; അന്തിമഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കവേ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പിരിമുറുക്കം: ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സെമിഫൈനൽ ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്
വളയുന്നിടത്തോളം വളഞ്ഞിട്ടും തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരണ ഭയം മൂർച്ഛിച്ച് രാജി; അതിസമ്പന്നർക്കായി റിസർവ്വ് ബാങ്കിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അതിഭീകര തിരിച്ചടി; ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അർജന്റീനയുടെ ഗതിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ; റിസർവ്വ് ബാങ്കിലെ പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടിയാകും; മുൻ ഗവർണ്ണറും ആഗോള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ മന്മോഹനെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കി മുതലെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസും
'രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ഒരു രാത്രിക്ക് കൂടെ വരാമോ ? കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്കുള്ളിൽ രഹസ്യമായിരിക്കും' ; തനിക്ക് വന്ന അശ്ശീല സന്ദേശത്തിന്റെ സ്‌ക്രീൻ ഷോട്ട് അടക്കം ഫേസ്‌ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച് സീരിയൽ താരം ഗായത്രി; 'താങ്കളുടെ അമ്മയുടേയും പെങ്ങളുടേയും സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും' ഗായത്രിയുടെ കിടിലൻ മറുപടി
ബിയോൺസിനെ വിവാഹപ്പാർട്ടിയിൽ പാട്ടുകാരിയാക്കാൻ അംബാനി എത്ര കൊടുത്തുകാണും? ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറായ ബിയോൺസിന്റെ മുംബൈയിലെ പ്രകടനം; ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ കല്യാണമായി ഇതു രേഖപ്പെടുത്തുമോ? അംബാനിയുടെ മകളുടെ കല്യാണവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീരാതെ വിദേശമാധ്യമങ്ങളും
മഹാഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും യാക്കോബായക്കാരെങ്കിലും കോതമംഗലം-പിറവം പള്ളികൾ നിയമപരമായി ഇനി മുതൽ ഓർത്തഡോക്‌സ് ഉടമസ്ഥതയിൽ; ഏത് കോടതിയിൽ ചെന്നാലും ഇനി യാക്കോബയക്കാർക്ക് രക്ഷയില്ല; സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാൻ ആകെ വഴി ജനകീയ പ്രതിരോധവും പിണറായി വിജയന്റെ സഹായവും; ചങ്ങന്നൂരിൽ വോട്ടുറപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ചതിച്ചെന്ന രോഷത്തിൽ ഓർത്തഡോക്‌സും; ശബരിമലയിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവേശം കത്തിയ പിണറായി സർക്കാർ പെട്ട് പോയ മറ്റൊരു സുപ്രീംകോടതിയുടെ കഥ
രഹനാ ഫാത്തിമയുടെ മോചനം ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ; ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇനി 14ന്; രഹ്നയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ പൊലീസ് ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു; രഹ്നയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എന്ന് രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ; അകപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ രക്ഷയില്ലാതെ രഹ്ന ഫാത്തിമയും
മോദിയെ മലർത്തിയടിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള നേതാവ് രാഹുൽ തന്നെ.. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തന്നെ.. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ ഇനി സംശയം ഉള്ളവർ ആരുമില്ല; മാറി നിന്ന മുലായവും ഓടിയെത്തി; ചോദിക്കും മുമ്പ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മായാവതിയും രംഗം ഉഷാറാക്കി; സെമി ഫൈനലിലെ തിളക്കമേറിയ വിജയം മോദിവിരുദ്ധ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ വാനോളം ഉയർത്തുന്നു
ലൈംഗിക പൂർവ്വ കേളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബോഡി ടു ബോഡി മസാജിന് 2500 രൂപ; ഫുൾ സർവ്വീസ് ബോഡി മസാജ് വിത്ത് സെക്‌സിന് വെറും 3000 റേറ്റ്; യോഗയും ആയുർവേദവും മറയാക്കിയുള്ള സെക്സ് തെറാപ്പിയിൽ നടക്കുന്നത് മലയാളി പെൺകുട്ടികളെ കരുവാക്കിയുള്ള വാണിഭം; കേരളത്തിലെ മദ്യവ്യവസായിയും ജൂവലറി ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയും പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ബിനാമിയും; ഇടപാടുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് നവമാധ്യമ പരസ്യത്തിലൂടെ; ബംഗലുരുവിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന സെക്‌സ് റാക്കറ്റിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ
കട്ടിലിൽ കെട്ടിയുള്ള പീഡനം കണ്ടപ്പോൾ കൗൺസിലർ ഒരു പകലിന് ഓഫർ ചെയ്തത് 25,000രൂപ; പെൺകുട്ടിക്ക് നഗരസഭാ അംഗം സമ്മാനമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആഡംബര മൊബൈലും; വീഡിയോ ചാറ്റിങ് പൊലീസ് അറിഞ്ഞതോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകൾ തേടി ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭാ കൗൺസിലറും; പത്താംക്ലാസുകാരിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധന നിർണ്ണായകമാകും; പറശിനിക്കടവിലെ ട്രാപ്പിൽ സന്ദീപ് സ്വപ്‌നം കണ്ടത് മറ്റൊരു സൂര്യനെല്ലി
'അഞ്ജനയുടെ' വാക്കു കേട്ടെത്തിയ പത്താംക്ലാസുകാരിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി; ലോഡ്ജിലെത്തിച്ച് വിവസ്ത്രയാക്കി വീഡിയോ എടുത്തു; ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തി ബലാത്സംഗം; കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കാമകേളി; പറശ്ശനിക്കടവിലെ വിരുതന്മാരെ കുടുക്കാനുള്ള ഫോൺ വിളിയിൽ കിട്ടിയത് 'ഭരണകക്ഷി നേതാവിന്റെ' തെറിവിളിയും; സന്ദീപിനെയും ഷംസുവിനേയും കുടുക്കിയത് പൊലീസിന്റെ കരുതോലോടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ; പറശനിക്കടവിലെ സെക്സ് മാഫിയയെ രക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കളിയും സജീവം
ബാഗുമുരുട്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഓടി അടുത്തേക്ക്; ചോദ്യം എൻക്വയറി എവിടെയാ എന്നാണ്; പക്ഷേ നോട്ടം മുലയിലേക്കും! കണ്ണിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് ഒന്നു പാളി നോക്കുന്നു പോലുമില്ല; വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ തലയിലെ അപായ ബൾബ് കത്തി; രാത്രി യാത്രയ്ക്കിടെ റെയിൽവെ സ്‌റ്റേഷനിൽ തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം വിവരിച്ച് സജിത മഠത്തിൽ
47 വയസുള്ള യുഎഇയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ലോകം കാണുന്നത് മലയാളിയായ ഈ ആറു വയസുകാരനിലൂടെ; അറബ് ലോകത്തെ സൂപ്പർ മോഡലായി തിളങ്ങുന്ന നിലമ്പൂരൂകാരൻ പയ്യൻ ലിവർപൂൾ ക്ലബ്ബ് മുതൽ ജാഗ്വാറും നിസ്സാനും ടോട്ടലും വരെയുള്ള ലോകത്തെ ബ്രാൻഡുകളുടെയെല്ലാം മുഖമായി മാറി; ഐസിന്റെ വെളുത്ത കന്തൂറയും ഗുട്രയുമണിഞ്ഞ രൂപം എത്ര കണ്ടിട്ടും മതിവരാതെ അറബികൾ; സൗദി മന്ത്രാലയത്തിലും ഇപ്പോൾ മുഖമാകാൻ വേണ്ടത് ഈ സുന്ദരക്കുട്ടനെ തന്നെ
തട്ടുപണി കഴിഞ്ഞ് മദ്യപിച്ച് രാത്രികൾ ആഘോഷമാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾ; ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഞെട്ടി ഉത്തരവാദിയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിൽെ അഭയം തേടി ഭർത്താവും; യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ദിവസവും വീട്ടിലെത്തുന്ന ആത്മാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ; അഴിക്കുള്ളിലായപ്പോൾ എന്റെ ഗർഭം ഇങ്ങനെയല്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് അയൽവാസി; പോത്തൻകോട്ടെ ഗർഭത്തിലെ വില്ലനെ കണ്ടെത്താൻ ഇനി ഡിഎൻഎ പരിശോധന
ദിവസേന ചാത്തൻസേവ; മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഇഷ്ടതോഴർ; ആഡംബര കാറുകളിൽ പാറി നടക്കും; ഇരകളെ ചതിക്കാൻ 'രാഷ്ട്രീയക്കാരെ' കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ മിമിക്രിക്കാർ; ഭർത്താവായി വേഷമിടുന്നത് മാസ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരൻ; ശ്രീജ.. ശാലിനി... ഗായത്രി... മേരി തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും വൻകിട ഫ്ലാറ്റുകളിലെ അടിപൊളി ജീവിതം; തട്ടിപ്പിന്റെ ഉസ്താദായ പൂമ്പാറ്റ സിനി വീണ്ടും കുടുങ്ങി; ഇത്തവണ പിടിയിലായത് ഒല്ലൂർ മേബൻ നിധി ലിമിറ്റഡിൽ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ
ലോകനേതാക്കൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായി ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ സൗദി രാജകുമാരനെ മാത്രം എല്ലാവരും അവഗണിച്ചോ..? മോദിയും പുട്ടിനും മാക്രോണും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ച വീഡിയോകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടും ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമോ എന്ന് കാത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ വീഡിയോ വൈറലാക്കി പാശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങൾ
ചതിയിലൂടെ ആദ്യം വീഴ്‌ത്തിയത് അച്ഛൻ തന്നെ! പറശ്ശിനിക്കടവിൽ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയായ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മനോനില പോലും മാറ്റിമറിച്ചത് പിശാചായി മാറിയ പിതാവിന്റെ ലൈംഗികവൈകൃതം; കേസിലെ പ്രതികളിൽ സിപിഎമ്മുകാരനടക്കം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യുവജനനേതാക്കൾ; പെൺകുട്ടികൾ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോമിൽ വന്നാലും പറശ്ശിനിക്കടവിലെ ചില ലോഡ്ജുകളിൽ ചൂഷണത്തിന് ഒത്താശ
ഡിവൈഎസ്‌പി ഹരികുമാറിനു വേണ്ടി ബിനു വീട്ടിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് നക്ഷത്ര വേശ്യാലയവും മിനി ബാറും! ഇരുവരും പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകാർ; കാക്കിയിട്ട ക്രിമിനലിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ ബിനു എത്തിച്ചിരുന്നത് ബന്ധുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ്; വീട്ടിലെ രണ്ടു റൂമുകൾ ഹരികുമാറിന് വേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവെച്ചു; എല്ലാ കോംപ്രമൈസ് ആക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ക്വാറിക്കാരും ബാറുകാരും പ്രതിമാസം നൽകിയിരുന്നത് 50ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ; ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ പകുതിയും എത്തിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ സിപിഎം നേതാവിന്റെ വീട്ടിലും
നീലച്ചിത്രവുമായി കാബിനിൽ ഇരുന്ന ദിലീപ് സിബ് തുറന്നു പ്രദർശിപ്പിച്ചത് സ്വകാര്യഭാഗം; എം ആർ രാജന് എന്നെ ദുപ്പട്ടയില്ലാതെ കാണണം; എങ്ങിനെയെങ്കിലും ശരീരം സ്പർശിക്കണം എന്ന വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയുമായി പത്മകുമാർ; ഏഷ്യാനെറ്റ് വിനോദ ചാനലിൽ എന്നെ കുരുക്കാനായി ഒരുക്കിയത് ട്രയാംഗുലർ ട്രാപ്പ്; ഈ മൂവർ സംഘത്തിന്റെ കൈയിൽനിന്ന് ആർക്കും രക്ഷയില്ല; ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഉന്നതർ ലൈംഗിക മനോരോഗികൾ; മറുനാടനോട് നിറകണ്ണുകളോടെ തുറന്നുപറഞ്ഞ് നിഷാ ബാബു
സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയ നൃത്താധ്യാപികയെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു; നേഴ്‌സായ ഭാര്യ പിണങ്ങിയതോടെ പേയിങ് ഗസ്റ്റിനെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു; സാമ്പത്തിക തർക്കം മൂർച്ഛിക്കവേ രണ്ടാം ഭാര്യ വിവാഹ മോചനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു; അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ താമസിക്കുന്ന സ്‌റ്റേജ് ഷോ സംഘാടകനായ അങ്കമാലിക്കാരൻ സാജു മാളിയേക്കൽ തനിക്ക് നഷ്ടമായ കോടികൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട് മറുനാടൻ
ലൈംഗിക പൂർവ്വ കേളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബോഡി ടു ബോഡി മസാജിന് 2500 രൂപ; ഫുൾ സർവ്വീസ് ബോഡി മസാജ് വിത്ത് സെക്‌സിന് വെറും 3000 റേറ്റ്; യോഗയും ആയുർവേദവും മറയാക്കിയുള്ള സെക്സ് തെറാപ്പിയിൽ നടക്കുന്നത് മലയാളി പെൺകുട്ടികളെ കരുവാക്കിയുള്ള വാണിഭം; കേരളത്തിലെ മദ്യവ്യവസായിയും ജൂവലറി ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയും പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ബിനാമിയും; ഇടപാടുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് നവമാധ്യമ പരസ്യത്തിലൂടെ; ബംഗലുരുവിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന സെക്‌സ് റാക്കറ്റിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ
കട്ടിലിൽ കെട്ടിയുള്ള പീഡനം കണ്ടപ്പോൾ കൗൺസിലർ ഒരു പകലിന് ഓഫർ ചെയ്തത് 25,000രൂപ; പെൺകുട്ടിക്ക് നഗരസഭാ അംഗം സമ്മാനമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആഡംബര മൊബൈലും; വീഡിയോ ചാറ്റിങ് പൊലീസ് അറിഞ്ഞതോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകൾ തേടി ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭാ കൗൺസിലറും; പത്താംക്ലാസുകാരിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധന നിർണ്ണായകമാകും; പറശിനിക്കടവിലെ ട്രാപ്പിൽ സന്ദീപ് സ്വപ്‌നം കണ്ടത് മറ്റൊരു സൂര്യനെല്ലി
ഭർത്താവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്ന ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ എംആർ രാജൻ ലൈംഗിക താൽപ്പര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി; മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിലെ ദിലീപും ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ പുറത്തെടുത്തു; എഞ്ചിനിയറായ പത്മകുമാർ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു തുടങ്ങി; പരാതിപെട്ടിട്ട് ഒരു നടപടിയും എടുക്കാതെ മാനേജ്മെന്റ്; നിഷാ ബാബുവിന്റെ മീ ടൂവിൽ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവരുടെ വൃത്തികെട്ട മുഖങ്ങൾ
പമ്പയിലേക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാത്തത് എന്തെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി; ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമോ? താങ്കൾ ഉത്തരവിട്ടാൽ താൻ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാമെന്ന് മറുപടി നൽകി എസ്‌പി; വിറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഉത്തരംമുട്ടിച്ച് യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ മറുപടി; നിങ്ങൾ മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണോ എന്നു ചോദിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തിയ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടവും: നിലയ്ക്കലിൽ ഇന്നു കണ്ട 'സുരേഷ് ഗോപി മൊമന്റ്'
ഹരികുമാർ മരണത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ തീരുമാനിക്കും മുമ്പ് മകന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ ജമന്തിപൂവ് വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു; എന്റെ മകനെ കൂടി നോക്കികോളണം എന്ന് കുറുപ്പെഴുതി പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചു; മകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അമ്മയെ നോക്കണമെന്നും; നെയ്യാറ്റിൻകരക്കാർ ആഘോഷമാക്കിയപ്പോൾ കല്ലമ്പലത്ത് മാധ്യമ വിചാരണയിൽ കടുത്ത രോഷം
ജനം ടിവിയുടെ കുതിപ്പ് കണ്ട് ഞെട്ടിയ ചാനൽ മുതലാളിമാർക്ക് ഇരിക്കപ്പൊറുതിയില്ല; വിപ്ലവകാരികളായ റിപ്പോർട്ടർമാരെ മുഴുവൻ മാറ്റി അയ്യപ്പഭക്തരെ തന്നെ ശബരിമല റിപ്പോർട്ടിങ് ഏൽപ്പിച്ച് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഏഷ്യാനെറ്റും അടക്കമുള്ള ചാനലുകൾ; വേണുവിനെ പോലുള്ള സ്റ്റാർ അവതാരകർ സ്വയം മാറിയതോടെ മാതൃഭൂമിക്ക് ആശ്വാസമായെങ്കിൽ ഷാനി പ്രഭാകരനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച് അയ്യപ്പദാസിനെ പുതിയ സ്റ്റാറാക്കി മനോരമയുടെ പിടിച്ചു നിൽക്കൽ ശ്രമം
കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ തടഞ്ഞിട്ടും പാഠം പഠിക്കാത്ത യതീഷ് ചന്ദ്ര ഒടുവിൽ കൈവച്ചത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മേൽ; ജഡ്ജിയെ നിലയ്ക്കലിൽ തടയുകയും പുറത്തിറക്കി പരിശോധിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു; ജഡ്ജിയെ സന്നിധാനത്ത് പോയി കണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മടങ്ങാൻ നേരം ഹരിവരാസനം കേൾക്കാൻ എത്തിയതെന്ന് വിശദീകരിച്ചത് വീണ്ടും വിവാദമായി; യതീഷ് ചന്ദ്രയെ സർക്കാർ കൈവിട്ടത് ജഡ്ജിയുടെ പരാതി കൂടി എത്തിയതോടെ