1 aed = 17.64 inr 1 eur = 77.16 inr 1 gbp = 87.17 inr 1 kwd = 213.39 inr 1 sar = 17.13 inr 1 usd = 64.31 inr

Sep / 2017
22
Friday

നിയമ സഹായത്തിനുള്ള അവകാശം: ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിബന്ധത

April 21, 2015 | 10:50 AM | Permalinkപൂജാ പി വർദ്ധൻ

രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തകനായ ചാൾസ് ഡി മോണ്ടസ്‌ക്യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ''പ്രകൃതിയിൽഎല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായാണ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തുല്യത അവർക്ക് തുടരാനാകില്ല. സമൂഹം അവർക്കത് നഷ്ടമാക്കുന്നു. നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തോടെ മാത്രമേ അവർക്കത് വീണ്ടെടുക്കാനാകൂ''. പാവപ്പെട്ടവർക്കും നിരക്ഷരർക്കും ദുർബലർക്കും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ നിരക്ഷരതയുടെയോ പേരിൽ ഒരാൾക്കും നീതി ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയമ സഹായം.

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ദുർബലവിഭാഗക്കാർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് നിയമസഹായം. ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി ഒരിക്കൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

''പാവപ്പെട്ടവർക്കും നിരക്ഷരർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണം. കോടതികളിൽ നിന്ന് നീതിലഭിക്കുന്നതിൽ ദാരിദ്ര്യവും അറിവില്ലായ്മയും ഒരിക്കലും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല''.

നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വർദ്ധിച്ച പ്രാധാന്യമാണ് നല്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിയമവാഴ്ച ഭരണഘടനയുടെയും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും അടിസ്ഥാന രൂപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വന്തം വിഷയവും അതിനുള്ള മറുപടിയും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ന്യായമായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകണം.

പൗരന്മാർക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യ അവസരം നിക്ഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം അനുഛേദത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുല്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് 14-ാം അനുഛേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദാരിദ്ര്യം, നിരക്ഷരത, ദൗർബല്യം എന്നിവ മൂലം ആർക്കെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തുല്യ നീതിയെന്ന വാഗ്ദാനം അർത്ഥമില്ലാത്തതാകും.

ഭരണഘടനയുടെ 38 ഉം 39 ഉം അനുഛേദങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ അനുശാസനം നല്കുന്നുണ്ട്. 38 (1) അനുഛേദം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പൊതുജീവിതത്തിൽ ആർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമോ മറ്റ് പരാധീനതകളോ മൂലം ഒരു പൗരനും നീതിലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവസരം നിക്ഷേധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സൗജന്യ നിയമസഹായം നല്കിക്കൊണ്ട് തുല്യ അവസരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നീതി നല്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കാൻ അനുഛേദം 39 (എ) വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു.
ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൗജന്യ നിയമ സഹായത്തിനുള്ള അവകാശം അഥവാ സൗജന്യ നിയമസേവനം. ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 21-ന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇതാണ്.
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മെനു ഭായ് പ്രഗാജിവാഷി കേസിൽ പ്രതിക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച വിചാരണയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം.എച്ച്. ഹോസ്‌കോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കേസിൽ സൗജന്യ നിയമസഹായം നല്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ ദാനമല്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിലും സിവിൽ നടപടി ചട്ടത്തിലും സൗജന്യ നിയമസഹായം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വകുപ്പുകളുണ്ട്. ക്രിമിനൽ നടപടികോഡിലെ 304-ാം ചട്ടപ്രകാരം സെഷൻസ് കോടതിയിലെ വിചാരണയിൽ പ്രതിക്ക് ഒരു വക്കീലിനെ വെയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി വേണ്ടത്ര കഴിവില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഒരു വക്കീലിനെ വയ്ക്കാമെന്നും അതിനു വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് ഭരണകൂടം വഹിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നിയമസഹായം നല്‌കേണ്ട ബാധ്യത ഭരണകൂടത്തിനാണെന്ന് ഈ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറ്റ്‌കോടതികളിലുംഇത് ബാധകമാക്കാൻ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക്ഇതുവഴി സാധിക്കും. സിവിൽ നടപടിചട്ടപ്രകാരവും നിർദ്ധരായ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ അനന്തരാവാശികൾക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാകും.

1987 ൽ കൊണ്ട് വന്ന ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അഥോറിറ്റി നിയമപ്രകാരം സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കിവരുന്നു. ദേശീയ സംസ്ഥാന ജില്ലാതലങ്ങളിൽ ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അഥോറിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വേഗത്തിലുള്ള നീതി നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ നിയമം വഴി സാധിക്കും.

സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയിലും സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിയമ പരമപ്രധാനമായ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ, ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെയോ മര്യാദയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നടപടിമൂലം പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവരും ദുർബലരിൽ ദുർബലരുമായ ഒരാൾക്കുപോലും നീതിലഭ്യമാകാതെ പോകരുതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സൗജന്യ നിയമസഹായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അതിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി നിയമ സഹായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമ അദ്ധ്യാപകർ, അഭിഭാഷകർ, നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾ, അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകരെ പോലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെ നൈപുണ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്ത് സൗജന്യ നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച പരിശീലനം കിട്ടിയ അഭിഭാഷകരുടെ ആവശ്യകത സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടും മികച്ച അദ്ധ്യാപകരോടും കൂടിയ ലോ കോളേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിയമ സഹായപ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രധാന ന്യൂനത. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ല. നിയമസഹായം സംബന്ധിച്ച അവബോധം വളർത്തേണ്ടത് അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം ജോലിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അത് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇരയാക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന നിയമസഹായം പരിലാളിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ലേഖിക, പി.ഐ.ബി ഇൻഡോറിലെ അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടറാണ്.

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

More News in this category

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മ വിവാഹ മോചിതയായത് ഭർത്താവിന്റെ ദുർനടപ്പുകാരണം; പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞ പെരുമ്പാവൂരുകാരന്റെ ഫോൺ വിളിയിലെ പ്രണയം രഹസ്യ രജിസ്റ്റർ മാരീജിലെത്തി; ലോഡ്ജുകളിലെ കറക്കത്തിന് ശേഷം വീട്ടുകാരുടെ വധുവിനെ കെട്ടാൻ പ്രവാസിയും ഒരുങ്ങി; തിരൂരിലെത്തി പേനാകത്തി വാങ്ങി കുറ്റിപ്പുറത്തെത്തി പ്രതികാരം തീർത്തു; ഇർഷാദിന്റെ ജനനേന്ദ്രീയം ഹൈറുന്നീസ മുറിച്ചത് പ്രതികാരാഗ്നിയിൽ
രാമലീലയ്‌ക്കൊപ്പം പൾസർ സുനിയുടെ റിലീസ്! കൂട്ടു പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ നടനും മോചനമുണ്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ സിനിമാ ലോകം; പൾസറിന്റെ മോചനത്തിനായി എങ്ങും പ്രാർത്ഥനകളോ? കഥയെഴുത്തും നാമജപവുമായി പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അഴിക്കുള്ളിൽ താരരാജാവും; നടന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സുഹൃത്തിനും അടുത്തയാഴ്ച അതിനിർണ്ണായകം: ആളൂരിന്റെ വാദങ്ങൾ ദിലീപിനെ തുണയ്ക്കുമോ?
എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് കിഷോർ സത്യ; സ്‌നേഹം നടിച്ച് അയാൾ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കാൻ: ഗർഭിണിയായ എന്നെ അയാൾ നിർബന്ധിച്ച് അബോർഷൻ ചെയ്യിച്ചു: പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അയാൾക്ക് മറ്റ് ഏഴ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്: നടി ചാർമിള മറുനാടൻ മലയാളിയോട് മനസ് തുറക്കുന്നു
കുവൈറ്റിൽനിന്ന് മടങ്ങി എത്തിയാലുടൻ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങും; ദേവസ്വം ഭൂമി കൈയേറ്റത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദശപ്രകാരം: അനുപമയെ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അയച്ചത് ഗതാഗമന്ത്രിയെ പൂട്ടാൻ തന്നെ; കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എതിരായാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമെന്ന് എൻസിപി നേതൃത്വത്തെയും അറിയിച്ചു; ഏഷ്യാനെറ്റ് ആക്രമണത്തോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുവൈറ്റ് ചാണ്ടി; പ്രവാസി വ്യവസായി ഊരാക്കുടുക്കിൽ
മതം മാറിയാലെ വിവാഹം കഴിക്കൂവെന്ന് കാമുകൻ; താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിലും പ്രണയ തീവ്രതയിൽ കോഴിക്കോട് തെർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിക് സഭയിലെത്തി മതം മാറി ഫാത്തിമയായി മാറി തനൂജ; നിക്കാഹിന് ശേഷം പർദ്ധ നിർബന്ധമാക്കി; നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊപ്പം അകൽച്ചയും തുടങ്ങി; ഗൾഫിലേക്ക് കടത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ ഐസിസിൽ ചേർക്കാനാണോ എന്ന മറുചോദ്യവുമായി നേരിട്ടതോടെ വീട്ടുതടങ്കലിലുമായി: ഈ കൊല്ലത്തുകാരിയും ലൗ ജിഹാദിന്റെ ഇരയോ?
വരാപ്പുഴ, പറവൂർ, മട്ടന്നൂർ സ്ത്രീപീഡന കേസുകളിലെ മാതൃകയിൽ ദിലീപിനും വിചാരണ; പ്രത്യേക കോടതിയിലൂടെ വാദം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി നടന് ശിക്ഷയൊരുക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ; വമ്പൻ സ്രാവിനെ മറക്കാൻ ഈ തന്ത്രത്തിന് കൈയടിച്ച് പ്രതിഭാഗവും; നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റപത്രം കൊടുത്താലുടൻ വിചാരണ തുടങ്ങാൻ പൊലീസിൽ ധാരണ; തുടരന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോയെന്ന ആശങ്കയും ശക്തം
എന്റെ മതംമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്; അടുത്ത സുഹൃത്തായ അനീസയുടെ സഹോദരൻ സിറാജായിരുന്നു ബുദ്ധികേന്ദ്രം; ഹിദായത്ത് സിസ്റ്റേഴ്‌സ് വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ മതംമാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം; പൊലീസിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുമ്പ് തട്ടമിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് അഭിമുഖം നൽകിയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട്; മതംമാറി ആയിഷ ആയ കാസർകോട്ടെ ആതിര മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് നൽകിയ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം
രമ്യാ നമ്പീശന്റെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് പോയ വിളി നിർണ്ണായകമായി; പനി പിടിച്ചെന്ന മൊഴിയും വിനയായി; നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസം നടന്റെ ഫോൺ വിളികൾ നീണ്ടത് രാത്രി രണ്ടര വരെ; ഒരാളെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട് കുത്തിയതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തി? നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ദിലീപ് തന്നെ; അങ്കമാലി കോടതി താരരാജാവിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് കാരണം ശക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെ
പുഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്മയുടെ മരണം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തെറി പറഞ്ഞതിൽ തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യം; കോടിയേരിയുടെ മകനെ ബോളിവുഡ് നടനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കുരുക്കാൻ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥ; 1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള രണ്ടാമൂഴും മോഹൻലാലിനെ പറ്റിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥ; കാവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജി മഞ്ജുവിനെതിരായ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമോ? ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ദിലീപ് വിവാഹ മോചന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തും
വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ; ഒത്തുചേർന്ന വേളയിലെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ സൈബർ ലോകം ഞെട്ടി; മാനഹാനിയാൽ ഇരട്ട സഹോദരി ആത്മഹത്യക്ക് മുതിർന്നപ്പോൾ പരാതിയായി; എഫ് ബിയിലൂടെ ആദ്യ ലൈവ് സെക്സ് നടത്തിയ മലയാളിയെ അതിവേഗം പൊക്കി അടിമാലി പൊലീസും; ലിനുവിനെതിരെ ബലാത്സംഗക്കുറ്റവും
ലൈവിട്ടത് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ! തൽസമയ സപ്രേക്ഷണം നടത്തിയത് വൈരാഗ്യം തീർക്കാനെന്നും സംശയം; ലിനുവിന്റെ മൊബൈലിൽ നിറയെ അമ്മയായ കാമുകിയുടെ നഗ്ന വിഡിയോകൾ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇരട്ട സഹോദരി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്; ചതയ ദിനത്തിൽ ലൈവ് സെക്‌സ് നടത്തിയ മലയാളിയുടെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയാതെ പൊലീസ്
അടുത്ത ലക്ഷ്യം വമ്പൻ സ്രാവ്? ദിലീപിനെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് രണ്ടാം പ്രതിയാക്കും; പൾസറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി പ്രധാന ആസൂത്രകനേയും കണ്ടെത്തും; ജാമ്യഹർജി തള്ളിയാൽ കാവ്യയേയും നാദിർഷായേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും; ജനപ്രിയനായകനെതിരെ കുറ്റപത്രം നൽകിയാലും അന്വേഷണം തീരില്ല; പീഡന ദൃശ്യം പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോൺ തേടിയുള്ള ആക്ഷൻ ഹീറോ ബൈജു പൗലോസിന്റെ യാത്രയിൽ ഭയന്ന് സിനിമാ ലോകം: എല്ലാം ദിലീപിൽ തീർക്കാനും അണിയറയിൽ കളികൾ സജീവം
മഞ്ജുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ദിലീപ് അനുകൂലികൾ ഇനി സഹകരിപ്പിക്കില്ല; ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വനിതാ കൂട്ടായ്മയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള യുവതാരങ്ങളും; പൃഥ്വിരാജും നിവിൻ പോളിയും അസീഫ് അലിയും എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാർ! രാമലീലക്കാലത്തെ സിനിമാ പോരിന് പുതുമാനം; താരരാജാവ് അഴിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ 'അമ്മ' യോഗം ചേരും
ലൈവിട്ടത് ലൈക്ക് കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല! സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും; പങ്കാളി അറിയാതെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തും; പണം സമ്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും: ലിനുവിന്റെ ലീലാ വിലാസത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് നിരവധി യുവതികൾ; സെക്‌സ് ലൈവ് കഥയിലെ വില്ലന്റെ അറസ്റ്റിൽ ഞെട്ടിയത് നിരവധി കാമുകിമാർ
മഞ്ജു വാര്യർക്കെതിരെയുള്ള ഡിവോഴ്സ് പെറ്റിഷനിൽ പ്രതിയാക്കിയത് ശ്രീകുമാർ മേനോനെ തന്നെ; ദിലീപിനെ കുടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങുന്നത് രവി പിള്ളയുടെ മകളുടെ വിവാഹ പാർട്ടിയിലോ? പുഷ് ശ്രീകുമാറിനും ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കുമെതിരെയുള്ള പരോക്ഷ ആരോപങ്ങൾക്കിടെ പ്രവാസി വ്യവസായിയെ കുറിച്ചും കാവ്യയുടെ പരാമർശം; മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ സിനിമാകാർക്കിടയിൽ എതിർപ്പ്
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാർക്ക് സർക്കാർ നഴ്‌സുമാരുടേതിന് തുല്യമായ ശമ്പളം! സർക്കാർ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ഉടനിറങ്ങും; 200 കിടക്കയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാർക്ക് 32,960 രൂപ ശമ്പളം..! 100നും 200നു ഇടയിൽ കിടക്കയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ 29,760 രൂപ നൽകണം; 50നും 100നും താഴെ കിടക്കയുള്ളിടത്ത് 24960 രൂപയും! ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിനികളെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദ്ദേശം: മാലാഖമാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഉറച്ച ചുവടുമായി പിണറായി സർക്കാർ
സീരിയലിലെ ചെറുവേഷവുമായി സിനിമാക്കാരിയായി; പഴയ സ്വർണം വിൽക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്‌ലാറ്റിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ജ്വലറി ഉടമയെ പീഡനക്കേസിൽ കുടുക്കി; പണക്കാരനായ യുവാവിനെ പ്രണയത്തിൽ വീഴ്‌ത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടു; യൂബർ ടാക്‌സി ഡ്രൈവറെ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങിയ എയ്ഞ്ചൽ ബേബിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണക്കഥകൾ ഇങ്ങനെ
രമ്യാ നമ്പീശന്റെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് പോയ വിളി നിർണ്ണായകമായി; പനി പിടിച്ചെന്ന മൊഴിയും വിനയായി; നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസം നടന്റെ ഫോൺ വിളികൾ നീണ്ടത് രാത്രി രണ്ടര വരെ; ഒരാളെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട് കുത്തിയതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തി? നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ദിലീപ് തന്നെ; അങ്കമാലി കോടതി താരരാജാവിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് കാരണം ശക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെ
അണിഞ്ഞത് 100 പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ; പ്രമുഖ കാറ്ററിംങ് സർവ്വീസ് വഴി ആയിരം പേർക്ക് സദ്യയൊരുക്കി; വധുവിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ സെലബ്രിറ്റികൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൻകിട ബ്യൂട്ടിപാർലർ; കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച പീഡന കേസിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊച്ചിയിൽ അത്യാഢംബര വിവാഹം; ഇരയുടെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ചുള്ള കല്യാണം പീഡന പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടേഷനോ?
പുഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്മയുടെ മരണം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തെറി പറഞ്ഞതിൽ തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യം; കോടിയേരിയുടെ മകനെ ബോളിവുഡ് നടനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കുരുക്കാൻ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥ; 1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള രണ്ടാമൂഴും മോഹൻലാലിനെ പറ്റിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥ; കാവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജി മഞ്ജുവിനെതിരായ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമോ? ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ദിലീപ് വിവാഹ മോചന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തും
വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ; ഒത്തുചേർന്ന വേളയിലെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ സൈബർ ലോകം ഞെട്ടി; മാനഹാനിയാൽ ഇരട്ട സഹോദരി ആത്മഹത്യക്ക് മുതിർന്നപ്പോൾ പരാതിയായി; എഫ് ബിയിലൂടെ ആദ്യ ലൈവ് സെക്സ് നടത്തിയ മലയാളിയെ അതിവേഗം പൊക്കി അടിമാലി പൊലീസും; ലിനുവിനെതിരെ ബലാത്സംഗക്കുറ്റവും
ലൈവിട്ടത് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ! തൽസമയ സപ്രേക്ഷണം നടത്തിയത് വൈരാഗ്യം തീർക്കാനെന്നും സംശയം; ലിനുവിന്റെ മൊബൈലിൽ നിറയെ അമ്മയായ കാമുകിയുടെ നഗ്ന വിഡിയോകൾ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇരട്ട സഹോദരി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്; ചതയ ദിനത്തിൽ ലൈവ് സെക്‌സ് നടത്തിയ മലയാളിയുടെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയാതെ പൊലീസ്
പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ അഭിഭാഷകൻ ജയിലിൽ എത്തി പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ ദിവസത്തേക്കാളും നേരത്തെ കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്നു; സൂപ്രണ്ട് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിസ്സംഗനായി കേട്ടു നിന്നു; സെല്ലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദിലീപ് ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ പായിലേക്ക് വീണു; ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവാതെ സഹതടവുകാർ; ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കുമൊപ്പം ഓണം ഉണ്ണാമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ച വിവരം ദിലീപ് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള രണ്ടാമൂഴും ശരിക്കും ഒരു കെട്ടുകഥയോ? കോടിയേരിയുടെ മകനെ ബോളിവുഡ് നടനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കുരുക്കാൻ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥയോ? പുഷ് ശ്രീകുമാർ അമ്മയുടെ മരണം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ദിലീപ് തെറി പറഞ്ഞതിന്റെ വിദ്വേഷമോ? സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ ഒടുവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഗോസിപ്പ് ഇങ്ങനെ
'മാഡം' കാവ്യയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പൾസർ സുനിയുടെ വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ശക്തം; പണമെറിഞ്ഞ് സ്വാധീനിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ദിലീപിന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും; ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കരുക്കളുമായി കാവ്യയും; തനിക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലും ദിലീപിന്റെ വിശ്വസ്തരായ മറിമായത്തിൽ അന്തംവിട്ട് നടി; പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ 'ഇമോഷണൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ' നടി വീഴുമെന്ന് ഭയന്ന് പൊലീസും
പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് താൻ ലക്ഷ്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു; കാവ്യയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ദിലീപിനെ വിളിച്ച് 25,000 രൂപയും ആവശ്യപ്പെട്ടു; ദിലീപ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കാവ്യ പണവും നൽകി; താൻ കള്ളനല്ലേ... കള്ളന്റെ കുമ്പസാരം എന്തിന് കേൾക്കുന്നു; കേസിലെ 'മാഡം' കാവ്യ തന്നെയെന്ന് പൾസർ സുനി; ദിലീപിന് പിന്നാലെ ഭാര്യയും കുടുങ്ങാൻ സാധ്യത; ഓണക്കാല ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുതു പ്രതിസന്ധി