1 usd = 68.20 inr 1 gbp = 89.75 inr 1 eur = 78.89 inr 1 aed = 18.57 inr 1 sar = 18.19 inr 1 kwd = 225.31 inr

Jun / 2018
21
Thursday

നിയമ സഹായത്തിനുള്ള അവകാശം: ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിബന്ധത

April 21, 2015 | 10:50 AM IST | Permalinkനിയമ സഹായത്തിനുള്ള അവകാശം: ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിബന്ധത

പൂജാ പി വർദ്ധൻ

രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തകനായ ചാൾസ് ഡി മോണ്ടസ്‌ക്യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ''പ്രകൃതിയിൽഎല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായാണ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തുല്യത അവർക്ക് തുടരാനാകില്ല. സമൂഹം അവർക്കത് നഷ്ടമാക്കുന്നു. നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തോടെ മാത്രമേ അവർക്കത് വീണ്ടെടുക്കാനാകൂ''. പാവപ്പെട്ടവർക്കും നിരക്ഷരർക്കും ദുർബലർക്കും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ നിരക്ഷരതയുടെയോ പേരിൽ ഒരാൾക്കും നീതി ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയമ സഹായം.

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ദുർബലവിഭാഗക്കാർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് നിയമസഹായം. ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി ഒരിക്കൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

''പാവപ്പെട്ടവർക്കും നിരക്ഷരർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണം. കോടതികളിൽ നിന്ന് നീതിലഭിക്കുന്നതിൽ ദാരിദ്ര്യവും അറിവില്ലായ്മയും ഒരിക്കലും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല''.

നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വർദ്ധിച്ച പ്രാധാന്യമാണ് നല്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിയമവാഴ്ച ഭരണഘടനയുടെയും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും അടിസ്ഥാന രൂപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വന്തം വിഷയവും അതിനുള്ള മറുപടിയും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ന്യായമായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകണം.

പൗരന്മാർക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യ അവസരം നിക്ഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം അനുഛേദത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുല്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് 14-ാം അനുഛേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദാരിദ്ര്യം, നിരക്ഷരത, ദൗർബല്യം എന്നിവ മൂലം ആർക്കെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തുല്യ നീതിയെന്ന വാഗ്ദാനം അർത്ഥമില്ലാത്തതാകും.

ഭരണഘടനയുടെ 38 ഉം 39 ഉം അനുഛേദങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ അനുശാസനം നല്കുന്നുണ്ട്. 38 (1) അനുഛേദം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പൊതുജീവിതത്തിൽ ആർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമോ മറ്റ് പരാധീനതകളോ മൂലം ഒരു പൗരനും നീതിലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവസരം നിക്ഷേധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സൗജന്യ നിയമസഹായം നല്കിക്കൊണ്ട് തുല്യ അവസരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നീതി നല്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കാൻ അനുഛേദം 39 (എ) വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു.
ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൗജന്യ നിയമ സഹായത്തിനുള്ള അവകാശം അഥവാ സൗജന്യ നിയമസേവനം. ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 21-ന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇതാണ്.
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മെനു ഭായ് പ്രഗാജിവാഷി കേസിൽ പ്രതിക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച വിചാരണയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം.എച്ച്. ഹോസ്‌കോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കേസിൽ സൗജന്യ നിയമസഹായം നല്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ ദാനമല്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിലും സിവിൽ നടപടി ചട്ടത്തിലും സൗജന്യ നിയമസഹായം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വകുപ്പുകളുണ്ട്. ക്രിമിനൽ നടപടികോഡിലെ 304-ാം ചട്ടപ്രകാരം സെഷൻസ് കോടതിയിലെ വിചാരണയിൽ പ്രതിക്ക് ഒരു വക്കീലിനെ വെയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി വേണ്ടത്ര കഴിവില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഒരു വക്കീലിനെ വയ്ക്കാമെന്നും അതിനു വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് ഭരണകൂടം വഹിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നിയമസഹായം നല്‌കേണ്ട ബാധ്യത ഭരണകൂടത്തിനാണെന്ന് ഈ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറ്റ്‌കോടതികളിലുംഇത് ബാധകമാക്കാൻ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക്ഇതുവഴി സാധിക്കും. സിവിൽ നടപടിചട്ടപ്രകാരവും നിർദ്ധരായ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ അനന്തരാവാശികൾക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാകും.

1987 ൽ കൊണ്ട് വന്ന ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അഥോറിറ്റി നിയമപ്രകാരം സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കിവരുന്നു. ദേശീയ സംസ്ഥാന ജില്ലാതലങ്ങളിൽ ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അഥോറിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വേഗത്തിലുള്ള നീതി നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ നിയമം വഴി സാധിക്കും.

സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയിലും സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിയമ പരമപ്രധാനമായ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ, ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെയോ മര്യാദയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നടപടിമൂലം പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവരും ദുർബലരിൽ ദുർബലരുമായ ഒരാൾക്കുപോലും നീതിലഭ്യമാകാതെ പോകരുതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സൗജന്യ നിയമസഹായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അതിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി നിയമ സഹായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമ അദ്ധ്യാപകർ, അഭിഭാഷകർ, നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾ, അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകരെ പോലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെ നൈപുണ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്ത് സൗജന്യ നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച പരിശീലനം കിട്ടിയ അഭിഭാഷകരുടെ ആവശ്യകത സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടും മികച്ച അദ്ധ്യാപകരോടും കൂടിയ ലോ കോളേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിയമ സഹായപ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രധാന ന്യൂനത. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ല. നിയമസഹായം സംബന്ധിച്ച അവബോധം വളർത്തേണ്ടത് അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം ജോലിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അത് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇരയാക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന നിയമസഹായം പരിലാളിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ലേഖിക, പി.ഐ.ബി ഇൻഡോറിലെ അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടറാണ്.

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

More News in this category

MNM Recommends

TODAYLAST WEEKLAST MONTH
ആറടിയിലേറെ ഉയരവും വ്യായാമം ചെയ്ത് മിനുക്കിയ ശരീരത്തിൽ ഓളം വെട്ടുന്ന മസിലുകളും; കണ്ടാൽ ആരും നോക്കി നിന്നുപോകുന്ന പേഴ്‌സാണിലിറ്റി; ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല കുതിരയോട്ടത്തിലും ക്രിക്കറ്റിലും കേമൻ; ഫേസ്‌ബുക്കിൽ പ്രത്യേക ഫാൻ ക്ലബ്; എല്ലാം കണ്ട് ആകൃഷ്ടയായ പഞ്ചാബി യുവതി കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയെത്തി ഉജ്ജെയിനിലെ യുവ എസ്‌പിയെ കാണാൻ; കണ്ടേ മടങ്ങൂവെന്ന് 27 കാരി വാശി പിടിച്ച ചുള്ളൻ സച്ചിൻ അതുൽക്കറുടെ കഥ
പിസി ജോർജിന്റെ ആരോപണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജെസ്‌നയുടെ പിതാവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും; വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രക്തക്കറ പുരണ്ട തുണി വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും; 1000 തവണ വിളിച്ച സുഹൃത്തിനെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കും; സിബിഐ അന്വേഷണ ഹർജിയും നിയമസഭാ മാർച്ചും ഒക്കെ ചേർന്ന് ജെസ്‌നയെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം ചൂട് പിടിച്ചതോടെ ഒരു സംശയവും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ പൊലീസ്; ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിവരം അറിയുമെന്ന് സൂചന നൽകി അന്വേഷണ സംഘം
വെള്ളമുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ച് സൗമ്യഭാവത്തിൽ ചാക്കോ; അഭിഭാഷകനൊപ്പം വീട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ടും മകളെ മാനസികരോഗത്തിന് ചികിൽസിച്ച രേഖകൾ മാത്രം കിട്ടിയില്ല; നീനുവിന് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്നു പറയുന്നത് കളവാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രോഷപ്രകടനം; ഇനി എല്ലാം ഡോക്ടർ കോടതിയിൽ പറയുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ; ദുരഭിമാനക്കൊലയിലെ പ്രതിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുപ്പ്; കെവിൻ കൊലയിൽ 'അമ്മ' ഒളിവിൽ തന്നെ
ഖത്തർ രാജകുമാരിയെ പറ്റിച്ച് അഞ്ച് കോടി അടിച്ച് മാറ്റിയ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആ വിരുതൻ ഇവനാണ്; രാജാവിന്റെ കൂറ്റൻ ഛായാചിത്രം അമേരിക്കയിലെ ചിത്രകാരനെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ച് സുവർണ്ണ ഫ്രെയിമിൽ തീർത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന പരാതിയിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടി കേരളാ പൊലീസ്; ഓൺലൈൻ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ മികവ് കാട്ടിയെ സുനിൽ മേനോനെ പൊക്കിയത് ഖത്തറിൽ നിന്നെത്തിയ പരാതിയെ തുടർന്ന്
നീ എന്തിനാടീ ഗംഗാധരൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ വന്നേ...! മുക്കൂട്ടുതറ ടൗണിൽ ബസിറങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ അടി; ചോരയൊലിപ്പിച്ചുട്ടും നിർത്താതെ ബഹളം വെച്ചതോടെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു; കണ്ടു നിന്നവർ പിടിച്ചുമാറ്റിയിട്ടും വാക്കേറ്റം തുടർന്നു; ചോര ഒലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞപ്പോഴും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല; രംഗം ശാന്തമായത് പൊലീസെത്തിയപ്പോൾ
കാമുകിയുമായി വീട്ടിൽ എത്തിയത് കണ്ട് അമ്മാവൻ നാട്ടുകാരേയും പൊലീസിനേയും അറിയിച്ചു; ഞരമ്പ് രോഗികളായ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി അപമാനിച്ച് ആഘോഷിച്ചു; സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസും സദാചാര പൊലീസായി; നാട്ടുകാരുടേയും വീട്ടുകാരുടേയും മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട യുവാവ് ഒടുവിൽ തീവണ്ടിക്ക് തലവച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി; വികലമായ കേരള മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ മറ്റൊരു രക്തസാക്ഷി
മരിക്കുമെന്ന സന്ദേശം മുമ്പും ജെസ്‌ന അയച്ചിട്ടുണ്ട്; അവളുടെ ആൺ സുഹൃത്തിനെ സംശയമില്ലാതില്ല; അയാൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്ന് സഹോദരൻ ജെയ്‌സ് ജോൺ; ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആയിരത്തിലേറെ തവണ ആൺസുഹൃത്ത് ജെസ്‌നയെ വിളിച്ചിരുന്നതായി ഫോൺ രേഖകൾ; കാണാതാകുന്നത് മുമ്പ് അവസാനമായി മൊബൈൽ സന്ദേശമയച്ചതും ഇയാൾക്ക്: 'അയാം ഗോയിങ് ടു ഡൈ' എന്ന സന്ദേശമയച്ച ജെസ്‌നക്ക് എന്തുസംഭവിച്ചെന്ന് എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ അന്വേഷണം സംഘം
90 മിനിറ്റ് ഇറാനു മുന്നിൽ പതറിനിന്നശേഷം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നേടിയ വിജയവുമായി സ്‌പെയിൻ; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ പണ്ടേ പുറത്തായേനെ എന്ന് തെളിയിച്ച മൊറോക്കോ മത്സരം; ആദ്യം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എത്തി ആതിഥേയരായ റഷ്യയും ആദ്യ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വായും; പ്രതീക്ഷകാത്ത് സുവാരസും ഗോളടിച്ചു; ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ മത്സരത്തിന് കോസ്റ്റയും; ഇന്നലെ റഷ്യയിൽ നടന്നത് ഇവയൊക്കെ
കാനായി തൊമ്മന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ തന്നെയാണോ ക്നാനായക്കാർ? ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്നാനായക്കാരൻ; മുരളി തുമ്മാരുകുടി ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റിലൂടെ നായർ വേരുതേടി പോയതിന്റെ പിന്നാലെ നടത്തിയ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് ചർച്ചയാക്കി ക്നാനായ വിശ്വാസികൾ; ശുദ്ധരക്തവാദം സംരക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസികളും രംഗത്ത്
ഭാര്യയുടെ 'ബ്രാ' കഴുകാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും; മകളെ നോക്കി ചിരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നല്ല നടപ്പിന് വിധിക്കും; എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ പൊലീസുകാർക്ക് വറക്കുന്ന മീൻ മകളുടെ പട്ടിക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നടപടി; അടുക്കളപ്പണിയും അടിമപ്പണിയും മടുത്ത് പൊലീസുകാർ; മകൾ മാത്രമല്ല എഡിജിപിയും പുള്ളിപ്പുലി തന്നെ; അസഭ്യവർഷം സഹിക്കാതെ കാർ നിർത്തിയപ്പോൾ എഡിജിപിയുടെ മകളുടെ മർദ്ദനം ഏറ്റ പൊലീസുകാരന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരം
തയ്യൽക്കടയുടെ ബോർഡ് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ; ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വസ്ത്രം തയ്ച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുമെന്നും പരസ്യവാചകം; ടെയിലറിങ് കടയിൽ എത്തിയവരെല്ലാം കാറിലെത്തി തിരിച്ചു പോകുന്ന കസ്റ്റമേഴ്‌സും; സീമയുടെ വാണിഭ ബുദ്ധി പൊളിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം; പ്രധാന പ്രതി വഴുതിപോയ നിരാശയിൽ പൊലീസ്; പുഴയ്ക്കലിലെ മാഫിയയുടെ വേര് തേടി അന്വേഷണം
തൊടുപുഴ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വഞ്ചനാ കേസ് തടയാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു; പിണറായി സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ടും എത്തിയതോടെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി തള്ളി; നികേഷ് കുമാറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത; ചാനൽ കൈമോശം സംഭവിക്കുമെന്നായപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റൊഴിയാൻ നീക്കം; റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ വാങ്ങാനുള്ള ചർച്ചകളുമായി വിവാദ വ്യവസായികളായ സുന്ദർമേനോനും സിസി തമ്പിയും
ദിലീപിന് സർക്കാറിന്റെ ചെക്ക്..! സർക്കാറിനെയും പൊലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വാദമുന്നയിക്കുന്ന താരത്തോട് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും വേണ്ടെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി; സിബിഐ അന്വേഷണ ആവശ്യം വിചാരണ തടസപ്പെടുത്താനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രതിരോധം തീർത്ത് സർക്കാർ; വിചാരണ തുടങ്ങിയാൽ അഴിയെണ്ണേണ്ടി വരുമെന്ന ഭീതിയിൽ ജനപ്രിയൻ
സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടും ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ചുളുവിൽ അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോടികൾ വെട്ടി തച്ചങ്കരി; വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഒരു ടിക്കറ്റിന് പത്തു രൂപയോളം അടിച്ചു മാറ്റിയിരുന്ന ഊരാളുങ്കലുകാരനെ പുറത്താക്കി കരാർ നേരിട്ടു നൽകി എംഡി; ഒരു ടിക്കറ്റിന് 15.5 രൂപ നൽകിയിരുന്നത് 3.25 ആക്കിയതോടെ കെഎസ്ആർടിസി ലാഭിക്കുന്നത് കോടികൾ; ടോമിനെതിരെ സിപിഎമ്മിലും മുറുമുറുപ്പ്
സുഖം അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല; വീട്ടിലുള്ളവരോട് പോലും കടുത്ത ദേഷ്യം; പത്രക്കാരെ കണ്ടാൽ ആട്ടിയോടിക്കും; ആകെ നരച്ച മുടിയും എല്ലും തോലുമായ രൂപവും; അലട്ടാൻ രോഗങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം; വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഒന്നാകാറായി; മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കണ്ടിട്ടില്ല; രണ്ട് കൊല്ലം മുൻപ് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ വസിച്ച് കൊടി വച്ച കാറിൽ പാഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കെ ബാബു ഇപ്പോൾ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇവിടെയുണ്ട്
ഇസ്ലാമായ അയൽവാസിയെ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് ദാരിദ്യം മാത്രം; കഷ്ടപാട് തീർക്കാൻ ഭാര്യയെ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചത് വഴിത്തിരിവായി; വർഷങ്ങൾ പ്രവാസ ജീവതം നയിച്ച് സമ്പാദിച്ചത് കോടികൾ; വസ്ത്ര വ്യാപാരം പൊടിപൊടിച്ചപ്പോൾ വന്ന വഴി മറന്നു; രണ്ടരക്കൊല്ലം മുമ്പ് യുവാവിനെ വെട്ടിപരിക്കേൽപ്പിച്ചതും മകളുമായി അടുത്തതിന്റെ പേരിൽ; ദുരഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ കെവിനെ വകവരുത്തിയ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ
അറിയാത്ത പണി ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നിർത്താനായില്ലേ ലാലേട്ടാ..? ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിലും മോഹൻലാലിന്റെ 'ലാലിസം'; റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പാട്ടിനൊപ്പം ചുണ്ടനക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും വമ്പൻ പാളിച്ച; പ്രയാഗാ മാർട്ടിനൊപ്പം 'ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്ന ചന്ദ്രകാന്തം' പാടിയപ്പോൾ പണി പാളി; മുമ്പേ പോയ പാട്ടിനെ പിടിക്കാൻ ഞെട്ടലോടെ മൈക്കെടുത്തു സൂപ്പർസ്റ്റാർ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന വീഡിയോ കാണാം
കാമുകൻ മതിയെന്ന് മകൾ വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ നാണംകെട്ടു; ഒളി സങ്കേതം കണ്ടെത്താനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് രഹന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി; അനീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എഎസ്ഐയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കെവിനെ നേരിൽ കണ്ടുള്ള അനുനയം പൊളിഞ്ഞു; ഭീഷണി വിലപോകാതെ വന്നപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള മകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി; വിവാഹം സാധുവാകും മുമ്പ് നീനുവിനെ വിധവയാക്കിയത് അമ്മയുടെ പക; ഭർത്താവിനേയും അച്ഛനേയും ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചത് ഷാനുവിന്റെ ഭാര്യയോ? ദുരഭിമാനക്കൊലയിലെ വില്ലത്തികളെ കുടുക്കാനുറച്ച് പൊലീസ്
ഏഴേ മുക്കാലോടെ ആദ്യമെത്തിയത് ഇടവേള ബാബു; തൊട്ടുപിറകേ അച്ഛനും മകളും; മുത്തച്ഛന്റെ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കാൻ അമ്മാവൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അനുസരിച്ച് മീനാക്ഷി; അമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത് പോയി ആശ്വാസം ചൊരിഞ്ഞ ശേഷം അച്ഛനടുത്ത് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച് മകൾ; ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തും വരെ കാത്തിരിപ്പ്; മധുവാര്യരെ കൈപിടിച്ച് കുലുക്കി സമാധാനിപ്പിച്ച് മകളുമൊത്ത് മടക്കം; അപ്പുപ്പന്റെ മുഖം മകളെ അവസാനമായി കാണിക്കാൻ മഞ്ജു വാര്യരുടെ വീട്ടിൽ ദിലീപ് എത്തിയത് അതീവരഹസ്യമായി
സീൻ ഡാർക്കായത് അവനും അവന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയ്ക്കും; ഡൽഹിയിൽ ശരീരം വിറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സംഘി; ഏതോ ഒരുത്തൻ പട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പടമെന്ന കമന്റും ഊള ലാൽ ഫാൻസും; സ്റ്റേജിൽ പുലയാട്ടു നടത്തുന്ന ഒരുത്തിയുടെ പേരാണ് റിമി ടോമി; കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തിലെ സംശയം ഉന്നയിച്ചവർക്കെല്ലാം തെറിവിളി; ലസിതാ പാലക്കലിനെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ പണി കിട്ടി; ഇനി ചാനലുകളിൽ അവതരണത്തിന് വിളിക്കില്ല; തരികിട സാബുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ്
വെട്ടിയത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ; തീർന്നു കുര്യാ നിങ്ങൾ തീർന്നു; പിജെ കുര്യന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനം തെറിച്ചത് ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ഒരുവട്ടം കൂടി രാജ്യസഭാ വൈസ് ചെയർമാനാകാനുള്ള നീക്കം മണത്തറിഞ്ഞ്; തീരുമാനം എടുത്തത് മോദിയുടേയും അമിത് ഷായുടേയും അടുപ്പക്കാരനായി അവസരം നോക്കി കാലുമാറുമെന്ന് വ്യക്തമായപ്പോൾ  
നാഗമ്പടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ച് കണ്ട പരിചയം സൗഹൃദമായി; മകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാകുന്ന പണത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ശകാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പിതാവിനോടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്ന അമ്മയോടുമുള്ള പിണക്കം കെവിനോടുള്ള പ്രണയമായി; ആ നീചർ അവനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപോകുമായിരുന്നു; പ്രിയതമൻ മടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും ശാന്തമാകാത്ത മനസ്സുമായി നീനു